1 december 2017
Onderwerpen: MKB Personeel Advies

Wat kost een werknemer in vaste dienst u in 2018?

In de praktijk merken wij dat werkgevers niet specifiek genoeg voor ogen hebben wat de totale kosten van een werknemer zijn. Anderzijds heeft de werknemer zelf ook weinig inzicht in de totale kosten die u voor hem of haar betaalt. Wederzijds inzicht leidt tot meer begrip en de juiste keuze om een persoon (vast) in dienst te nemen, als zzp'er in te huren of via een uitzendbureau aan uw bedrijf te verbinden.

Voordat u de daadwerkelijke keuze maakt, is het goed om een helder overzicht van de kosten te hebben. In deze blog is een vergelijking gemaakt tussen de kosten van een werknemer in loondienst en de kosten van een uitzendkracht die tijdelijk uw bedrijf zou komen versterken. Heeft u meer informatie over de kosten, dan kunt u zelf eenvoudig berekenen wat een werknemer u per jaar, maand of uur gaat kosten.  

 

Globale kosten werknemer in loondienst berekenen

Grofweg kunt u de volgende vuistregel hanteren voor het berekenen van loonkosten: het brutosalaris stelt u op 100%. Het loon dat een werknemer ontvangt is ongeveer 70%, vanwege belastingen en premies die hij of zij betaalt. De kosten voor u als werkgever komen op ongeveer 130 à 140%, maar uw totale personeelskosten kunnen zelfs oplopen tot wel 150 a 160%.

Uw loonkosten zijn mede afhankelijk van de sector waarin u wordt ingedeeld door de Belastingdienst. Daarnaast bent u als werkgever verplicht uw werknemers minimaal 20 vrije dagen per jaar te verstrekken en mogelijk geeft u of de cao waaraan u gerelateerd bent, nog een aantal bovenwettelijke vrije dagen. De verzekeringen die u (eventueel) afsluit voor uw personeel zijn variabel en ook afhankelijk van uw branche en verleden.

 

Hoe zit deze berekening in elkaar?

Als eerste bepaalt u in welke sector uw medewerker werkzaam is. In nagenoeg alle cao’s staan specifiek omschreven afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de sectoraansluiting betaalt u meer of minder premie(s). Naast het maandelijkse brutoloon, krijgt u te maken met bijkomende kosten voor onder andere werknemersverzekeringen/werkgeverspremies, bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet), vakantiegeld, dertiende maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en bijvoorbeeld reiskosten.

 

Checklist vaste en variabele kosten werknemer in loondienst

Deze opsomming geeft een snel overzicht van de vast en variabele kosten waar u als werkgever mee te maken kan krijgen.

Vast:

 • brutoloon;
 • werknemersverzekering;
 • werkgeverpremies;
 • bijdrage zorgverzekeringswet;
 • vakantiegeld (8%);
 • vakantiedagen;
 • pensioenfonds (aandeel werkgever variabel).

Variabel:

 • 13e maand;
 • ziekteverzuimverzekering / ongevallenverzekering / overige aanvullende verzekeringen;
 • scholing;
 • reiskosten;
 • auto van de zaak.
Opgesomd komen de kosten van een werknemer in loondienst uit op ongeveer 175% van het brutosalaris van uw werknemer. 

Kosten werknemer in loondienst versus kosten werknemer via uitzendbureau

Voor een uitzendkracht kunt u ervan uitgaan dat u twee keer het bruto uurloon van uw vaste personeel kwijt bent. U bent tevens de partij die mag bepalen wat de uitzendkracht bruto per uur verdient. Stel dat u besluit dat dit € 15,- per uur is, dan kost het u op uitzendbasis ongeveer € 30,- om deze kracht in te huren, exclusief 21% btw. In tegenstelling tot de werknemer in loondienst loopt u nu niet zelf het risico voor eventueel ziekte, uitval of verlof van deze werknemer. 

Resume: een werknemer in loondienst kost u dus ongeveer het bruto uurloon, plus 75%. Een uitzendkracht kost u het bruto uurloon, vermeerderd met 90% tot 100% van dit uurloon. Daarin zitten echter de kosten voor loonadministratie, risico op doorbetaling bij zieke, uitval of verlof en de kosten van werving- en selectie verwerkt. 

Gesteld kan worden dat een uitzendkracht over het algemeen 15% tot 25% duurder is dan wanneer u zelf iemand in loondienst neemt. Dit is echter afhankelijk van het uurloon dat het uitzendbureau vraagt waar u mee in zee gaat. 

Directe loonkosten heeft u zowel bij een werknemer in loondienst als bij een uitzendkracht. Bij uitzendkrachten is het belangrijk dat het uitzendbureau het minimumloon en de minimumvakantiebijslag betaalt. Let op: als het uitzendbureau waar u mee samenwerkt niet gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid, bent u als werkgever aansprakelijk indien er sprake is van onderbetaling. Wat indirecte loonkosten betreft, draagt het uitzendbureau loonheffingen voor u af, dus deze bent u niet verschuldigd. Waarborg wel dat het uitzendbureau over een G-rekening beschikt. Als het uitzendbureau namelijk het afdragen van de loonheffing nalaat, kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen. 

 

Hoe declarabel is uw werknemer?

In uw berekeningen wat een werknemer in loondienst of op flexibele basis u per uur, maand of jaar kost, zult u rekening moeten houden met in hoeverre uw werknemer declarabel is. Wij maken grofweg onderscheid in directe en indirecte loonkosten. Kunt u de tijd die u werknemer inzet bijvoorbeeld direct doorberekenen aan de klant? Levert de werknemer een directe bijdrage aan bijvoorbeeld de productie van producten of diensten? Onder indirecte loonkosten vallen zowel medewerkers op de afdelingen personeelszaken, marketing/communicatie en administratie.

 

Vast contract, tijdelijk contract of payrolling?

Heeft u besloten om een werknemer in dienst te nemen, dan is de tweede vraag: In welke vorm neemt u deze medewerker in dienst? Ook de keuze uit een vast contract of tijdelijk/flexcontract is afhankelijk van de situatie binnen uw bedrijf. Het kan voor u als werkgever voordelig zijn om ondernemer te blijven en het werkgeverschap desgewenst uit handen te geven in de vorm van payrolling. Dit is mogelijk, maar veelal een keuze waar u goed stil bij dient te staan. 

In samenwerking met onze professionele partner Salaris Compleet kunnen wij u begeleiden, door de juiste berekeningen en afwegingen te maken. Neem gerust contact op met onze deskundige adviseurs of met Salaris Compleet. 

 

Persoon Advies,

Reinier Persoon
Directeur/specialist MKB 

Terug