Blog

Pensioensparen

Vorig jaar informeerden we je over pensioensparen. Per 1 juli 2023 is met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 de fiscale lijfrenteruimte gelijkgetrokken met het maximale inlegpercentage voor pensioenen. Dat betekent een verhoging van 13,3% naar 30%. Door in de laatste weken van het jaar nog eens kritisch naar bepaalde zaken te kijken, kan het inkomen en de bijbehorende belasting over dit jaar nu nog beïnvloed worden.

Een prima product hiervoor is: pensioensparen in de vorm van een lijfrente- of een bankspaarproduct. Deze inleg is fiscaal aftrekbaar waardoor je feitelijk kunt stellen dat de Belastingdienst meebetaalt aan jouw pensioenpot. Win-win situatie!

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is het creëren van een eigen pensioen. In de tijd waarin het kabinet zich buigt over het nieuwe pensioenstelsel is dit zeer actueel. 

Een van de meest gebruikte producten onder het pensioensparen is de bankspaarrekening. Dit is een spaarproduct waar je over het opgebouwd saldo pas kan beschikken op de datum die je gekozen hebt bij het afsluiten van het product. In de meeste gevallen is dat na de pensioenleeftijd. Het voordeel hiervan kan zijn dat de uitkering belast is tegen het lage belastingtarief, terwijl de inleg aftrekbaar is tegen een hoger tarief. 

Voordelen pensioensparen

  • De inleg is mogelijk aftrekbaar tegen het hoogste belastingtarief terwijl de uitkering belast kan zijn in een  lager belastingtarief;
  • De spaarrente is doorgaans hoger dan de rente op reguliere spaarrekeningen;
  • Het opgebouwde tegoed is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3;
  • Het saldo op de bankspaarrekening kan worden omgezet in een tijdelijke of levenslange periodieke uitkering én gaat bij overlijden over op de erfgenamen.

Nadeel pensioensparen

  • De inleg is niet meer vrij te besteden tot het moment van de afgesproken einddatum.

Voorwaarden

Aan het te storten bedrag op een bankspaarrekening zitten voorwaarden. Je mag niet zomaar een willekeurig bedrag storten die vervolgens aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Belangrijk om te realiseren:

  • Je mag alleen storten op een bankspaarproduct als er een pensioentekort is. Een pensioen tekort is veelal van toepassing bij ondernemers maar komt ook bij particulieren voor.  
  • Het pensioentekort wordt berekend door middel van een jaar- en een reserveringsruimte. Deze 2 bedragen samen is het uiteindelijk maximum te storten bedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met het bedrag dat reeds wordt opgebouwd bij een pensioenfonds. 
  • Het bedrag moet uiterlijk vóór het einde van het kalenderjaar gestort zijn op de bankspaarrekening. 

Het storten op een bankspaarproduct kan dus wellicht ook voor jou interessant zijn!                                 

Ben je voornemens dit te doen of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. 

 

Peter de Kok

Specialist MKB