Vennootschapsbelasting

Maximaal fiscaal voordeel

Heb je een bv, dan betaal je ieder jaar vennootschapsbelasting over de belastbare winst. Ieder jaar moet je aangifte doen. Een complexe taak, die tijd kost, maar ook kennis vergt van de fiscale wetgeving. Alleen dan kun je fiscale voordelen optimaal benutten. Laat daarom je aangifte vennootschapsbelasting aan onze experts over.

Aangifte vennootschapsbelasting voor het mkb

Om de aangifte in orde te maken, maken we eerst een balans en jaarrekening op, om je omzet en belastbare winst te berekenen. Daarin passen we zo veel mogelijk belastingmaatregelingen (zie website Belastingdienst) toe om je belastbare winst te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de afschrijving van goederen, fiscale reserves en investeringsaftrek. Dit zijn de geldende tarieven vennootschapsbelasting. Zoals je ziet, komt er nogal wat kijken bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. Veel mkb-ondernemers besteden het dan ook aan ons uit.