Altijd een antwoord op elke vraag

We snappen dat je vol vragen zit. Er komt nogal wat kijken bij je administratie en fiscale zaken. Financiële voorwaarden en fiscale regels veranderen ook nog eens continu. Hier vind je de meest gestelde vragen.

Wat moet ik regelen voor mijn aangifte inkomstenbelasting voor 2023?

Onderstaand vind je de met zorg samengestelde checklist van de benodigde gegevens voor het doen jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2023. Het is een algemene checklist. Hierdoor staat er mogelijk gevraagde informatie op die niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie.

Twijfel je of je bepaalde gegevens wel, of juist niet moet aanleveren? Neem dan gerust contact op met één van onze administratie adviseurs.

Heb je een partner? Dan ontvangen wij ook graag de genoemde gegevens van je partner.

Download hier je checklist Aangifte Inkomstenbelasting voor 2023.

Wanneer ben je btw-plichtig?

Je bent meestal btw-plichtig wanneer je zelfstandig een bedrijf voert en/of werkzaamheden uitvoert en hier regelmatig inkomsten uithaalt. Dit is ongeacht welke rechtsvorm je kiest. Wanneer je ondernemer bent voor de btw dan moet je ook een administratie bijhouden. Wil je meer informatie hierover neem dan contact met ons op en dan helpen wij je graag verder.

Wat is een kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling van de btw. Je kunt hier als ondernemer gevestigd in Nederland gebruik van maken wanneer je niet meer dan € 20.000,- omzet in een kalenderjaar hebt. Voor de voorwaarden van de KOR verwijzen wij je naar de Belastingdienst - Wat is de KOR?. En natuurlijk kun je ook contact opnemen met een van onze adviseurs

Zit ik in de uitstel en tot wanneer loopt de uitstel?

Ja, alle bestaande klanten van Persoon Advies zitten in onze Becon uitstel voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Jaarlijks vragen wij vanaf 1 maart deze uitstel aan en moeten wij uiterlijk 30 april het jaar daarop de aangiften indienen bij de Belastingdienst.

 

Hoe werkt de investeringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost voor zowel eenmanszaken (via de inkomstenbelasting) en BV's (via de aangifte vennootschapsbelasting). Voor 2023 geldt dat wanneer meer dan €2.601,- en minder dan €63.716,- investeert in middelen welke door de Belastingdienst zijn aangewezen, je recht hebt op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de belastbare winst. 

Wil je meer informatie over welke middelen wel of niet onder deze investeringsregeling vallen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs

Wat houdt 'onderhanden werk' in?

Bij onderhanden werk gaat het om langlopende projecten en opdrachten zoals een bouwwerk waaraan langere tijd wordt gewerkt. In de kostprijs neem je alle direct toerekenbare kosten mee, zoals lonen, materialen, kosten en afschrijving van gebruikte machines, energie en werk door derden. Ook moet je het constante deel van de algemene kosten, zoals loonkosten van de algemene leiding en huisvestingskosten, in de waardering opnemen en moet je (een evenredig deel van) de winstopslag activeren.

De winst neem je voortschrijdend. Dit betekent dat je niet mag wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, dan moet je dus de helft van de overeengekomen prijs op dat moment activeren. Dit activeren leidt vervolgens tot winstneming.

Heb ik als ondernemer recht op toeslagen?

Of je recht hebt op toeslagen hangt van een aantal zaken af, denk hierbij aan de behaalde winst uit onderneming. Omdat dit kan fluctueren, geven wij veelal als advies om het recht op toeslagen aan het eind van het jaar te bekijken en eventueel aan te vragen. Dit geldt overigens alleen voor eenmanszaken en VOF’s.

Wat is de verleggingsregeling en hoe moet ik die toepassen?

De verleggingsregeling is een regeling waarbij de verplichting om btw te betalen wordt verschoven van de onderaannemer naar de hoofdaannemer, de btw wordt ‘verlegd’. Wanneer u de btw moet verleggen, is in dit nieuwsbericht nader toegelicht

Wat is een formulier A1/certificate of coverage en hoe dien ik deze in?

De A1/certificate of coverage (met E101-formulier als voorloper) is de naam van een Europees formulier. Als je buiten Nederland werkt kun je met dit formulier aantonen dat je in Nederland verzekerd bent, bijv. voor kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken dit formulier. Hoe je het formulier indient, leest je in dit nieuwsbericht

Hoe dien ik een Limosa melding voor werk in België in?

Ga je tijdelijk in België werken als zelfstandige? Dan moet je dit van tevoren aanmelden, want in België geldt de zogenoemde Limosa meldingsplicht. Wij verwijzen je daarvoor door naar deze website www.limosa.be.

Wat houdt de WWFT voor mij in?

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) is een belangrijke strijd tegen terrorisme en witwassen. Dit  brengt verplichtingen met zich mee voor onder andere banken, verzekeraars en accountants. Maar wat betekent het voor jou als klant van Persoon Advies? We geven je antwoord in ons nieuwsbericht