Blog

De investeringsaftrek

We naderen in rap tempo het einde van het jaar. Kwartaal vier is voor zowel de ondernemer als voor Persoon Advies een drukke periode. De laatste drie maanden staan voor ons kantoor in het teken van het afronden van fiscale aangiftes. Bovendien kijken we vooruit op het afronden van de financiële administratie van dit jaar. 

We naderen in rap tempo het einde van het jaar. Kwartaal vier is voor zowel de ondernemer als voor Persoon Advies een drukke periode. De laatste drie maanden staan voor ons kantoor in het teken van het afronden van fiscale aangiftes. Bovendien kijken we vooruit op het afronden van de financiële administratie van dit jaar. 

Om het jaar 2023 in fiscaal opzicht zo optimaal mogelijk af te sluiten kan het interessant zijn om nog eens goed te kijken naar de investeringsaftrek. Die kan er zomaar voor zorgen dat je aan het einde van het jaar een financiële meevaller hebt. De investeringsaftrek is een fiscale faciliteit waar je als ondernemer gebruik van kunt maken en bestaat uit drie onderdelen:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor nu beperken we ons tot de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als je als ondernemer voor minimaal €2.601,- op jaarbasis investeert* kom je wellicht in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost in de onderneming. Dat betekent dat de belastbare winst wordt verminderd. Hierdoor hoeft er per saldo minder belasting te worden betaald.  

*investeringen die in beginsel kwalificeren onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zijn duurzame investeringen met een minimaal bedrag van €450,- exclusief omzetbelasting. Tevens is een vereiste dat de bedrijfsmiddelen gebruikt worden in de onderneming. De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van alle investeringen die in een jaar worden gedaan. Let op: er gelden uitsluitingen in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, laat je daarom goed informeren.

In onderstaande tabel staan de percentages voor het jaar 2023 vermeld. De bedragen veranderen ieder jaar.  

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.600

0%

€ 2.601 t/m € 63.716

28% van het investeringsbedrag

€ 63.717 t/m € 117.991

€ 17.841

€ 117.992 t/m € 353.973

€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991

meer dan € 353.973

0%


De kleinschaligheidsinvesteringsregeling kan dus wellicht ook voor jou interessant zijn! Twijfel je om dit jaar te investeren of toch door te schuiven naar 2024? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. 

Kimberley van der Meijs- Lankester RB
Specialist MKB