19 september 2019

Welke rechtsvorm past het best bij u?

In Nederland kennen we verschillende rechtsvormen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels. De meest voorkomende rechtsvormen zijn;

  1. De eenmanszaak
  2. De Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)
  3. De Besloten Vennootschap (B.V.)

Welke rechtsvorm het best bij u en uw type onderneming past, is afhankelijk van verschillende factoren. Daarover wil ik u graag informeren. 

Heeft u specifieke vragen over rechtsvormen of bent u voornemens een onderneming te starten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Voor nu wil ik de focus leggen op het wijzigen van een bestaande rechtsvorm. Door de stijgende economie en veranderingen in persoonlijke situaties, krijgen wij bij Persoon Advies steeds vaker de vraag: 'Is het voor mij niet voordeliger om mijn onderneming om te zetten naar een B.V.?' 

Of en wanneer dit voor u voordelig is, is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder zet ik de belangrijkste op een rijtje:

 1. Winst

Over de jaarwinst die wordt behaald in een eenmanszaak of vennootschap onder firma betaalt u inkomstenbelasting. Het tarief van de inkomstenbelasting is afhankelijk van verschillende factoren (o.a. de winst uit onderneming en de persoonlijke situatie). 
Binnen de besloten vennootschap wordt er aan de DGA (directeur grootaandeelhouder) loon uitgekeerd. Over dit loon wordt loonbelasting ingehouden en afgedragen aan de fiscus. Een belangrijk verschil tussen de eenmanszaak en de besloten vennootschap is dat alle privé opnames, naast het vastgestelde loon, in de B.V. in een zogenoemde rekening-courant terecht komen en belast zijn voor de dividendbelasting. 
Vervolgens betaal je over de winst vennootschapsbelasting. Vanaf 2019 zijn deze tarieven respectievelijk 19% tot een winst van €200.000,- en daar boven 25%. Let op: deze tarieven kunnen veranderen in 2020 ev.

 2. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid, op zowel privé als zakelijk gebied, kan voor veel ondernemers een belangrijke reden zijn om een bestaande rechtsvorm te wijzigen.

3. Verkoop (deel) onderneming

Bij de verkoop van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap betaalt u stakingswinstbelasting in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is belast tegen het progressieve tarief van box 1. Bij rechtspersonen (zoals de besloten vennootschap) kunt u de onderneming, of een deel hiervan, overdragen door uw aandelen te verkopen. Over de vervreemdingswinst (verschil verkoopprijs en de fiscale verkrijgingsprijs) betaalt u inkomstenbelasting uit aanmerkelijk belang (box 2). Als u slechts een deel van de onderneming verkoopt (bijvoorbeeld een deelneming) maakt dit in het algemeen geen deel uit van de belastbare winst. Dit kwalificeert dan onder de deelnemingsvrijstelling. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de verkoop van uw onderneming is zeer belangrijk. 

Of én wanneer het wijzigen van de rechtsvorm voor u voordelig is hangt dus af van veel verschillende factoren. Om u te helpen bij het maken van een juiste keuze is het belangrijk om alle voor- en nadelen in kaart te brengen. Samen kunnen we een berekening maken om te bepalen wat het juiste moment voor een eventuele omzetting is.

Heeft u vragen over het wijzigen van de bestaande rechtsvorm of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Kimberley Lankester RBc
Specialist MKB

Terug