13 juli 2021

Welke rechtsvorm past het best bij jou?

In Nederland kennen we verschillende rechtsvormen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels. De meest voorkomende rechtsvormen zijn;

  1. De eenmanszaak
  2. De Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)
  3. De Besloten Vennootschap (B.V.)

Welke rechtsvorm het best bij jou en jouw type onderneming past, is afhankelijk van verschillende factoren. Daarover wil ik je graag informeren. 

Heb je specifieke vragen over rechtsvormen of ben je voornemens een onderneming te starten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Voor nu wil ik de focus leggen op het wijzigen van een bestaande rechtsvorm. Door de stijgende economie en veranderingen in persoonlijke situaties, krijgen wij bij Persoon Advies steeds vaker de vraag: 'Is het voor mij niet voordeliger om mijn onderneming om te zetten naar een B.V.?' 

Of en wanneer dit voor jou voordelig is, is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder zet ik de belangrijkste op een rijtje:

 1. Winst

Over de jaarwinst die wordt behaald in een eenmanszaak of vennootschap onder firma betaal je inkomstenbelasting. Het tarief van de inkomstenbelasting is afhankelijk van verschillende factoren (o.a. de winst uit onderneming en de persoonlijke situatie). 
Binnen de besloten vennootschap wordt er aan de DGA (directeur grootaandeelhouder) loon uitgekeerd. Over dit loon wordt loonbelasting ingehouden en afgedragen aan de fiscus. Een belangrijk verschil tussen de eenmanszaak en de besloten vennootschap is dat alle privé opnames, naast het vastgestelde loon, in de B.V. in een zogenoemde rekening-courant terecht komen en belast zijn voor de dividendbelasting. 
Vervolgens betaal je over de winst vennootschapsbelasting. Vanaf 2021 zijn deze tarieven respectievelijk 15% tot een winst van €245.000,- en daar boven 25%. Let op: in 2022 wordt de schijfgrens verhoogd naar € 395.000,-. Dit kan echter weer veranderen in 2023 ev.

 2. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid, op zowel privé als zakelijk gebied, kan voor veel ondernemers een belangrijke reden zijn om een bestaande rechtsvorm te wijzigen.

3. Verkoop (deel) onderneming

Bij de verkoop van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap betaal je stakingswinstbelasting in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is belast tegen het progressieve tarief van box 1. Bij rechtspersonen (zoals de besloten vennootschap) kun je de onderneming, of een deel hiervan, overdragen door jouw aandelen te verkopen. Over de vervreemdingswinst (verschil verkoopprijs en de fiscale verkrijgingsprijs) betaal je inkomstenbelasting uit aanmerkelijk belang (box 2). Als je slechts een deel van de onderneming verkoopt (bijvoorbeeld een deelneming) maakt dit in het algemeen geen deel uit van de belastbare winst. Dit kwalificeert dan onder de deelnemingsvrijstelling. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de verkoop van jouw onderneming is zeer belangrijk. 

Of én wanneer het wijzigen van de rechtsvorm voor jou voordelig is hangt dus af van veel verschillende factoren. Om je te helpen bij het maken van een juiste keuze is het belangrijk om alle voor- en nadelen in kaart te brengen. Samen kunnen we een berekening maken om te bepalen wat het juiste moment voor een eventuele omzetting is.

Heb je vragen over het wijzigen van de bestaande rechtsvorm of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Kimberley Lankester RBc
Specialist MKB

Terug