18 oktober 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken (ZZP'ers) per 1 januari 2020

Heeft u een eenmanszaak of bent u ZZP'er? Dan krijgt u binnenkort een nieuw btw-identificatienummer toegestuurd door de belastingdienst. Dit nieuwe nummer, ook wel het btw-id genoemd, gebruikt u per 1 januari 2020 bij al uw contacten met klanten en in uw communicatiemiddelen.

Waarom een nieuw nummer?

In het bestaande btw-nummer is uw Burger Service Nummer (BSN) verwerkt. Volgens de recente privacywetgeving (AVG) is hierdoor uw privacy onvoldoende beschermd. Als ondernemer bent u immers verplicht dit nummer openbaar te maken op uw facturen en uw website. Privacygevoelige gegevens zijn zo door derden eenvoudig te achterhalen.

Het nieuwe btw-identificatienummer is als volgt opgebouwd: landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controle getal van 2 cijfers. Uw Burger Service Nummer (BSN) is hier niet meer in verwerkt. Uw privacygegevens zijn hierdoor beter beschermd.

Welk btw-nummer gebruik ik in de communicatie/contact naar de Belastingdienst?

 Uw huidige btw-nummer komt niet te vervallen en wordt vanaf 1 januari 2020 uw omzetbelastingnummer. Dit nummer blijft u gebruiken voor de aangifte omzetbelasting en het contact met de Belastingdienst per telefoon, brief of e-mail. In de communicatie met - of van de Belastingdienst - zal dus altijd het omzetbelastingnummer (ob-nummer) worden vermeld.

Situatie per 1 januari 2020

Voor de duidelijkheid: vanaf 1 januari gaat u werken met twee verschillende nummers:

 1. Voor contacten naar derden (klanten, leveranciers, website) maakt u gebruik van het nieuw te ontvangen btw-identificatienummer, dan wel uw btw-id.
 2. Voor contact met de Belastingdienst en uw aangifte omzetbelasting gebruikt u uw huidige btw-nummer, dan wel het omzetbelastingnummer/ob-nummer.

 

Wat moet ik regelen voor het nieuwe btw-identificatienummer?

 Ik heb een eenmanszaak/ ik ben ZZP’er

 1. Zorg dat uw nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 op uw communicatiemiddelen staat. Denk hierbij aan uw facturen, website en briefpapier.
 2. Geef uw nieuwe btw-identificatienummer door aan relaties, zoals uw zakelijke klanten, vaste leveranciers waarbij bijvoorbeeld de verleggingsregeling van toepassing kan zijn. Zij gaan per 1 januari 2020 gebruik maken van dit nieuwe nummer.
 3. Verlegt u zelf de btw naar een andere eenmanszaak in Nederland? Gebruik dan voor beide dit nieuwe nummer.
 4. Pas uw software aan als u die gebruikt voor het maken van facturen.
 5. Natuurlijk communiceert u het nieuw btw-identificatienummer ook met uw administratiekantoor.

Ik doe als eenmanszaak ook zaken met het buitenland

 • Doet u zaken binnen de EU? Dan moet u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw - identificatienummer gebruiken. Vanaf 2020 herkent het systeem voor de uitwisseling van btw-informatie binnen EU landen uw oude nummer niet meer. De belastingdienst geeft vanaf 1 januari uw nieuwe btw-identificatienummer door aan de Belastingdienst van andere EU landen.
 • Neemt u goederen of diensten af in binnen de EU? Geef uw nieuwe btw-identificatienummer dan snel door aan uw leverancier en vraag uw leverancier deze te gebruiken vanaf 1 januari 2020.
 • Levert u prestaties aan ondernemers in de EU? Vermeld dan uw nieuwe btw-identificatienummer op de factuur vanaf 1 januari 2020.

Ik heb geen eenmanszaak

Voor u is er nagenoeg geen verandering:

 • Uw huidige btw-nummer zal vanaf 1 januari 2020 door de Belastingdienst ‘omzetbelastingnummer’ worden genoemd.
 • Werkt u samen met ZZP’ers/ eenmanszaken bijvoorbeeld in de onder aanneming (verleggingsregeling)? Dan moet ook u in de onderlinge facturatie vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van het nieuwe btw-identificatienummer van deze ZZP’er/eenmanszaak. Zorg dus dat u tijdig de juiste informatie opvraagt bij uw relaties.

 

Kunnen de administratie adviseurs van Persoon Advies u helpen?

De komende weken ontvangt u van de Belastingdienst uw nieuwe btw-identificatienummer. Onze administratie adviseurs kunnen deze maatregelen niet leuker voor u maken, maar we kunnen u wel zo goed mogelijk begeleiden en ontlasten door bijvoorbeeld:

 • De nieuwe gegevens van u, uw klanten en leveranciers zo snel mogelijk in het administratiepakket Exact Online te verwerken.
 • Uw vragen te beantwoorden bij onduidelijkheden over het nieuwe btw–identificatienummer.


Neem gerust contact met ons op voor vragen over dit onderwerp.

Ben den Heijer
Directeur/ specialist MKB

Terug