21 december 2021

Laat je inspireren

Wéér een lockdown, dit is op zijn zachts gezegd enorm balen! Opnieuw feestdagen zonder volle restaurants, winkels en de daarbij te verwachten top-omzetten. Ook dit jaar wordt er weer een beroep gedaan op de ondernemer in het vinden van mogelijkheden, zowel zakelijk als privé. Ondernemen is immers ook op zoek gaan naar de kansen die er wél liggen. Deze dagen zijn namelijk ook goed om eens extra tijd te besteden aan de administratief noodzakelijke dingen. We hebben, naar onze mening, de belangrijkste eruit gefilterd en kort toegelicht.


1.    Voorraad waarderen

Ook dit jaar vragen wij je per 31-12-2021 de voorraad te tellen. Vaak niet het meest leuke klusje, maar wel erg belangrijk en noodzakelijk bij het vaststellen van de jaarcijfers. In het artikel “waarderen voorraad aan het einde van 2021” vind je meer informatie en uitleg hierover.

2.    Waarderen onderhanden werk en projecten

Onderhanden werk en projecten zijn opdrachten waar langere tijd aan wordt gewerkt. Met onderhanden werk mag je niet wachten met winstneming tot het werk of project klaar is.
Heb je op dit moment onderhanden werk of projecten geef dit dan aan ons door, zodat het deel van de overeengekomen prijs in het juiste (fiscale) jaar kan worden geadministreerd.

3.    Bepaal je de waarde van je cryptoportefeuille

Misschien ben of ken jij wel iemand die een cryptoportefeuille heeft. Deze waarde dien je op te geven in box 3. Om de juiste waarde op te geven in de aangifte is het van belang dat wij de juiste gegevens ontvangen. Tip: maak een print-screen vanuit het crypto platform.

Bovenstaande lijkt misschien saai maar kunnen juist onverwachte inzichten bieden om in het komende jaar gelijk een goede start te maken. Om je alvast in de goede stemming te brengen wil ik afsluiten met een paar tips.  

 • Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte! In 2021 is door de coronacrisis de vrije ruimte verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent. In 2022 geldt deze verhoogde vrije ruimte niet meer. Wellicht kunt u deze extra ruimte nog benutten in 2021. Meer informatie over de WKR kun je teruglezen in mijn blog van 7 oktober 2021 over de “werkkostenregeling".

 • Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug. Weet je zeker dat de klant niet meer kan of gaat betalen? Dan kun je de btw die je hebt afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 • Kleineondernemingsregeling. Ben jij een ondernemer met een btw-omzet tot €20.000,-? Dan kun je kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 • E-Herkenning. Voor steeds meer overheidsdiensten is E-herkenning noodzakelijk. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen veelal (nog) inloggen met DigiD, echter hebben bv’s wel E-herkenning nodig. Lees hier meer informatie over het aanvragen van E-herkenning

 • Aftrekposten. Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief. Denk hierbij aan de aftrek van de eigen woning rente en de persoonsgebonden aftrek. Deze afbouw vindt in stappen plaats:

  -    In 2021 maximaal 43%
  -    In 2022 maximaal 40%
  -    In 2023 maximaal 37,05%

  Tip: haal zoveel mogelijk aftrekposten naar voren of voeg aftrekposten samen. (bijvoorbeeld giften of zorgkosten).
  Let op! Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie, raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 • Studiekosten. De aftrek van studiekosten (in de privésfeer) vervalt per 1-1-2022 en wordt vervangen door het STAP-budget welke kan worden aangevraagd bij het UWV. Het kan dus interessant zijn om alvast de studiekosten voor 2022 vooruit te betalen in 2021 zodat je dit jaar nog de aftrek kunt benutten.

 • Schenkingsvrijstellingen. Maak gebruik van de schenkvrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling is in 2021 tijdelijk met €1.000,- verhoogd naar respectievelijk:

  -    Van €5.604,- naar €6.604,- voor ouder(s) aan kind;
  -    Van €2.244,- naar €3.244,- voor overige schenkers.

  Er wordt tevens gesproken over het afschaffen van de jubelton. Bent u voornemens deze nog te gebruiken? Doe dit dan op zeer korte termijn. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 • Middeling. Misschien heeft u sterk wisselende inkomens. U komt dan wellicht in aanmerking voor de middeling over de inkomsten in drie aaneengesloten jaren. Bij de middeling wordt de belasting herrekend over het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Het verschil tussen dit bedrag en het werkelijk geheven bedrag wordt dan – na aftrek van een drempel – terugbetaald. In het coalitieakkoord 2021-2025 wordt gesproken over de afschaf van middeling per 2023. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

  Genoeg tips om jouw fiscale voordelen te onderzoeken. Geniet ondertussen ook en vooral van de feestdagen. Hopelijk geeft deze tijd je weer energie om 2022 inspirerend en ondernemend te starten.  

  Het team van Persoon Advies wenst je fijne feestdagen en een bijzonder goed en succesvol nieuwjaar!

  Kimberley van der Meijs- Lankester RBc
Terug