4 september 2020

Fiets van de zaak, hoe werkt het?

Met een fiets van de zaak kun je voor de werknemer op verschillende manier een fiets aanschaffen. In de basis moet de werkgever jaarlijks 7% van de consumentenadviesprijs inclusief accessoires (inclusief BTW) bij het belastbaar inkomen van de werknemer tellen. De werknemer mag de fiets zowel zakelijk als privé gebruiken, dit voordeel wordt gezien als loon in natura en daarover betaalt de werkgever loonbelasting. Feitelijk zijn er voor de werkgever 2 opties en het belangrijkste verschil hierin ligt bij het juridisch en economisch eigendom.

 

 

1. De werkgever schaft de fiets aan of least de fiets. Het eigendom ligt dan bij de werkgever of leasemaatschappij.

 

Koop en vervolgens ter beschikking stellen

Bij deze optie schaft de werkgever de fiets aan en vervolgens wordt deze ter beschikking gesteld aan de werknemer. In dit geval blijft de werkgever eigenaar van de fiets en mag deze de BTW op de aanschaf van de fiets, met een maximum van €130,-, aftrekken. Concreet betekent dit dat de volledige BTW op fietsen tot een bedrag van €749,- mag worden afgetrokken, voor duurdere fietsen is het meerdere niet aftrekbaar. 

Lease

Dit lijkt op de regeling van een auto. De werkgever least de fiets en betaalt hiervoor een maandelijks leasebedrag. Een verschil met de leaseauto is dat een werknemer altijd 7% bijtelling moet betalen, ongeacht het al dan niet maken van privékilometers. De kosten van de fiets, denk aan onderhoudsbeurten en reparaties komen vaak voor rekening van het leasebedrijf. 

In bovenstaande gevallen betaalt de werknemer de eerdergenoemde 7% bijtelling over de consumentenadviesprijs inclusief accessoires (inclusief BTW). In het verwerken van de bijtelling bij de werknemer zijn 3 opties:

  • De werknemer betaalt zelf de bijtelling;
  • De werknemer betaalt een vaste eigen bijdrage, dit wordt dan in mindering gebracht op de maandelijkse bijtelling;
  • De werkgever vergoedt de bijtelling onbelast, dit kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

 

2. De werknemer wordt eigenaar van de fiets. 

 


Verstrekken

De werkgever schaft de fiets aan en verstrekt deze vervolgens aan de werknemer. Voor de werknemer is dit aantrekkelijk omdat er geen bijtelling hoeft te worden betaald, de werknemer wordt immers eigenaar van de fiets. De fiets komt vervolgens volledig (inclusief BTW) ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Omdat de werknemer eigenaar wordt van de fiets mag de werkgever de BTW niet aftrekken omdat de verstrekking op basis van de BUA > is dan €227,-. Let op! De vergoeding mag in het kader van de gebruikelijkheidstoets €2.400,- inclusief BTW per werknemer per jaar zijn. Dat betekent dat als de fiets €2.000,- kost er nog €400,- ‘overblijft’ ter zake van andere geschenken binnen de vrije ruimte voor deze werknemer. 

Vergoeden

In principe lijkt deze constructie op het verstrekken van de fiets. Echter schaft in dit geval de werknemer zelf de fiets aan en wordt er door de werkgever een bedrag vergoed. Deze vergoeding komt tevens volledig ten laste van de vrije ruimte. Ook hierbij geldt de gebruikelijkheidstoets van €2.400,- per werknemer per jaar. 

Renteloze lening

In deze situatie schaft de werknemer zelf de fiets aan en wordt er door de werkgever een renteloze lening (lees: voor de rente geldt een nihil waardering) verstrekt. De werknemer gebruikt de lening voor de aanschaf van een fiets. Voor de werknemer zijn er 3 opties voor wat betreft de terugbetaling van de lening:

  • De lening wordt terugbetaald vanuit de onbelaste kilometervergoeding die hij ontvangt. Deze mag maximaal € 0,19 per km woon-werkverkeer zijn. 
  • Een maandelijkse aflossing, bijvoorbeeld in de vorm van een netto inhouding maar de werknemer kan dit ook zelf overmaken. 
  • De lening wordt in stukjes kwijtgescholden, dit bedrag komt voor de werkgever dan ten laste van de vrije ruimte. 
Attentiepunten:
  • De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is vanwege de Corona crisis in 2020 tijdelijk verhoogd naar 3% tot een loonsom van €400.000,- (was 1,7%). Dit maakt het voor u als werkgever extra aantrekkelijk om dit jaar nog wat te doen voor het personeel! 
  • Kilometervergoeding; in principe is het zo dat als de werknemer met de fiets naar het werk reist, er geen kilometervergoeding meer wordt verstrekt. Als er wel een kilometervergoeding wordt verstrekt over kilometers die met de fiets van de zaak worden afgelegd, is dit geen onbelaste vergoeding meer. Voor de dagen dat er niet met de fiets wordt gereisd kan er wel een onbelaste kilometervergoeding worden verstrekt, belangrijk is om dit goed vast te leggen!
  • Let op: elektrische fietsen die werknemers zakelijk gebruiken vallen niet standaard onder de aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. Recent in het nieuws was een pizzabezorger welke tijdens zijn bezorgdienst met zijn elektrische fiets van de zaak een voetganger aan reed. De schade welke werd aangericht viel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. Het is dus belangrijk om de polisvoorwaarden van de lopende verzekeringen nog eens goed te laten controleren door een verzekeringsadviseur waarna eventueel kan worden besloten een aparte fietsverzekering voor de werkgever af te sluiten. 

Zoals u kunt lezen zijn er veel verschillende opties voor u en de werknemer en blijft de uitwerking hiervan maatwerk.  

Heeft u vragen over de fiets van de werknemer of heeft u andere fiscale vragen?

Onze adviseurs staan altijd klaar om u hierin te adviseren.

 

Kimberley Lankester RBc
Specialist MKB 

Terug