20 juni 2014

ZZP en VAR in 2015. Hoe bereidt u zich als werkgever voor?

Een nieuwe webmodule is op komst. Er komt per volgend jaar een nieuwe werkwijze voor de verkrijging van de VAR. Wees voorbereid en maak nu al afspraken voor 2015 met de betreffende zzp’er onder het voorbehoud/de voorwaarde dat er straks nog steeds een VAR wordt afgegeven.

Welke risico’s loopt de werkgever nu?
Momenteel bestaan er VAR’s waar ‘winst uit onderneming’ of ‘werkzaamheden als dga’ op staat, die geldig zijn en zijn afgegeven voor de werkzaamheden die verricht worden. Die VAR’s worden samen met kopie-ID’s bewaard in de administratie. Dat is voldoende om de opdrachtgever te vrijwaren voor het risico dat de zzp’er fiscaal eigenlijk een werknemer is. De opdrachtgever loopt zo dan ook niet risico dat hij eigenlijk loonheffingen zou moeten afdragen en de zzp’er volgens de regels van de loonheffingen zou moeten identificeren.

1. Het risico van naheffing van loonheffing
Dat bedraagt 108%, want de zzp’er zal geen verklaring over toepassing heffingskortingen (de vroegere loonbelastingverklaring) hebben ingeleverd. En dus is er dan sprake van een anonieme werknemer. De opdrachtgever mag de loonheffing trouwens wel verhalen op de zzp’er;  

2. Het risico van naheffing van premies.
De hoogte daarvan verschilt per bedrijf, maar is meestal tussen de 15 en 20% van het brutoloon, tot een bepaald maximum. 
Let op. Deze premies mag u niet verhalen op de zzp’er;

3. Een boete van 25% of meer.
Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en van in hoeverre de opdrachtgever had moeten beseffen dat de zzp’er fiscaal gezien zijn werknemer is.


Wat gaat er wellicht veranderen met de nieuwe VAR-webmodule?
Er is echter een nieuwe werkwijze op komst, de zogenaamde ‘VAR-webmodule’. Dit is een uitvoerige vragenlijst met veel vragen over de wijze van samenwerking. Na invulling volgt er een beoordeling van de feiten en meteen daarna een beslissing of de zzp’er in een bepaalde situatie wordt geacht te werken als ondernemer of niet. Ook de nieuwe uitdraai biedt de opdrachtgever in principe vrijwaring.

Per opdracht de VAR samen checken
Nieuw ten opzichte van de huidige werkwijze is dat de zzp’er in principe per opdracht de webmodule moet invullen. Daarbij staat ook een aantal vragen over de manier waarop de zzp’er met een specifieke opdrachtgever samenwerkt. De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor deze informatie. Denk daarbij aan zaken die de opdrachtgever zelf ook kan beoordelen, zoals of de zzp’er wordt doorbetaald bij ziekte en of de zzp’er bijvoorbeeld eigen gereedschap gebruikt.

Als er feiten veranderen…
Als de feiten veranderen of de werkwijze toch anders is dan vooraf aangegeven, moet de zzp’er een nieuwe verklaring invullen. Doet hij dat niet en hangen de veranderingen samen met de door de opdrachtgever verstrekte informatie, dan heeft de opdrachtgever niet aan zijn meldingsplicht voldaan en kan hij niet langer vertrouwen op de afgegeven verklaring.
Let op. Doet u niets, dan kunt u ook niet vertrouwen op de VAR.

Hoe kunt u zich als werkgever voorbereiden?
De nieuwe regels gaan met ingang van 2015 gelden. Zijn er situaties waarin u het betwijfelt of de betreffende zzp’er nog wel een VAR gaat krijgen? Zorg dan nu alvast dat u afspraken maakt voor 2015 onder het voorbehoud dat de betreffende zzp’er nog steeds een VAR krijgt. Krijgt hij deze vervolgens niet, dan kunt u natuurlijk nog steeds met deze persoon in zee. Hij moet dan echter fiscaal wel als werknemer behandeld worden.  

 

Bron: tips en advies

Terug