Nieuws

Brieven over achterstand betaling belastingschulden volgen snel

Ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen van hun belastingschulden in coronatijd maar niet hebben voldaan aan de betalingsregeling bijzonder uitstel kunnen vanaf 14 april een brief verwachten van de Belastingdienst. Hierin staat het bedrag dat volgens de betalingsregeling moet worden betaald. Ook is opgenomen hoe de ondernemer de betalingsachterstand kan berekenen.

Ondernemers konden in coronatijd een beroep doen op bijzonder uitstel van belastingbetaling. De rekeningen voor onder meer de BTW, inkomstenbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting mochten nog even voor zich worden uitgeschoven. Vanaf 1 oktober 2022 moesten zij  echter wel starten met het terugbetalen van de schuld. Maar een aantal ondernemers is hier om diverse redenen nog niet mee begonnen of heeft een veel kleiner deel betaald dan nodig. Vanaf 14 april kunnen die ondernemers de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ van de Belastingdienst tegemoet zien. Zij krijgen deze brief omdat ze niet aan  (een van) de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • één of meer termijnen van de betalingsregeling zijn niet of niet volledig betaald; en
  • er niet is volledig voldaan aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 (datum start aflossen belastingschulden).

Hoe de betalingsachterstand berekenen?

In de brief (voorbeeld!) is het termijnbedrag opgenomen dat maandelijks of per kwartaal moet worden betaald volgens de betalingsregeling en hoe de ondernemer de betalingsachterstand(en) kan berekenen. Dit kan met behulp van de informatie die de ondernemer van de Belastingdienst heeft ontvangen, zoals een schuldenoverzicht en een overzicht van de betaalde termijnen en rente van het bijzonder uitstel. Ook staat in de brief hoe de ondernemer de achterstand kan inlopen en wat hij kan doen als het niet lukt om de achterstand in te lopen.

Overzicht van openstaande aanslagen iedere drie maanden

Ondernemers ontvangen sowieso - ook als ze geen betalingsachterstanden hebben - driemaandelijks een overzicht met de openstaande aanslagen (schuldenoverzicht) en daarnaast een overzicht van de betalingen vanaf oktober 2022 op de betalingsregeling van het bijzonder uitstel.

Bron: Rendement