Nieuws

Nieuwe voorwaarden STAP-regeling bekend

De overheid heeft de nieuwe voorwaarden voor de STAP-regeling bekendgemaakt. Die zijn aangescherpt om misbruik tegen te gaan. Belangrijkste aanpassingen zijn dat er per opleiding van dezelfde opleider jaarlijks nog maar 300 keer het STAP-budget wordt toegekend en dat opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden de deur wordt gewezen.

De toegewezen subsidies worden na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt. Met keurmerken is afgesproken dat zij vooraf gaan controleren of opleidingen van opleiders met hun keurmerk voldoen aan de voorwaarden van STAP. Het budget kan vanaf 28 februari weer worden aangevraagd. In januari was geen aanvraag mogelijk omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling op de schop wilde nemen en de Toetsingskamer STAP nog onderzoek deed naar ruim 3.500 opleidingen bij zo’n 200 opleiders. Die onderzoeken zijn nu bijna afgerond. Aanleiding voor de herziening was dat er nogal wat oneigenlijk gebruikt werd gemaakt van het budget.

De wijzigingen op een rij:

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
  • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Definitie aangescherpt

Per 1 mei wordt bovendien de scholingsdefinitie aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie. Later dit jaar komen er ook extra middelen binnen het STAP-budget vrij voor mensen met maximaal een mbo 4-diploma, wordt er gekeken naar het mogelijk maken van subsidies voor meerjarige scholing via STAP en komen er strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten. Tot slot kijkt het ministerie van SZW hoe het budget meer ingezet kan worden voor (om)scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.

Bron: Accountancy Vanmorgen