Nieuws

Zo laag mogelijk gebruikelijk loon voor dga toepassen

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 100.000. Welk gebruikelijk loon pas je voor 2023 toe?

Loes is dga van een tandartspraktijk. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 100.000. Loes wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2023?

1.   €   51.000
2.   €   60.000
3.   €   80.000
4.   € 100.000


Het juiste antwoord is € 80.000.

Gebruikelijk loon vaststellen

Het gebruikelijk loon voor 2023 stel je vast op het hoogste bedrag van de volgende drie bedragen:

1.)  100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%);

2.)  het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap; 

3.)  de wettelijke ondergrens van € 51.000 (bedrag 2023).

Loon lager vaststellen

In de volgende gevallen mag je het loon op een lager bedrag vaststellen:

  • Je  maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000. Je stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer. Je stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking

In de situatie van Loes geldt het volgende:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000.
  • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is € 100.000.
  • Het minimale gebruikelijk loon is € 51.000. 

Lager dan loon meestverdienende werknemer

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meestverdienende werknemer. Je kunt dit aannemelijk maken. Je mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het gebruikelijk loon van Loes is € 80.000.

Bron: Forum Salaris