Nieuws

Belastingplan 2024

Eerder informeerde wij je over het Belastingplan 2024 zoals deze werd gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Afgelopen donderdagnacht heeft de Tweede Kamer gestemd over de Belastingplannen 2024 en de ingediende wetwijziging voorstellen.

De Belastingplannen 2024 zijn, ten opzichte van het voorstel zoals deze lag met Prinsjesdag, flink gewijzigd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2024:

  • Box 2 wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar 33% voor zover het belastbaar inkomen in box 2 meer bedraagt dan €67.000,-. Dit is een verhoging van 2% ten opzichte van het eerder voorgestelde percentage van 31%. Tot en met 2023 geldt een percentage van 26,9%. 
  • Box 3 wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar 36%. Eerder werd voorgesteld box 3 te verhogen van 32% naar 34% maar dit wordt verder verhoogd naar 36%.
  • Het maximumbedrag voor excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt met ingang van 1 januari 2024 (peildatum 31-12-2024) verlaagd van €700.000,- naar €500.000,-. 
  • De mkb-winstvrijstelling wordt 13,31%. Dit zou worden verlaagd van 14% naar 12,7%. 
  • De IACK wordt vanaf 2027 stapsgewijs afgebouwd waardoor deze per 1 januari 2035 is uitgefaseerd. Dit zou eerst vanaf 2025 worden afgebouwd. 
  • De regeling voor groen sparen en beleggen wordt versoberd. De vrijstelling wordt €30.000,- per persoon. De vrijstelling bedraagt tot en met 2024 €65.072,- per persoon. 

De voorgenomen wijzigingen moeten nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Deze behandeling zal de komende weken plaatsvinden.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl en www.rb.nl