Nieuws

In de maand mei of juni hebben werknemers recht op vakantiegeld

Traditioneel is de maand mei de maand van de uitbetaling het vakantiegeld. Werknemers hebben recht op vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is het vaste maandsalaris dat de werknemer heeft verdiend het afgelopen jaar van bijvoorbeeld maanden mei t/m mei.

Betalingen buiten het vaste maandsalaris, zoals een bonus, winstuitkering of eindejaarsuitkering, worden niet meegenomen in de berekening voor het vakantiegeld tenzij daar andere afspraken voor gelden in de arbeidsvoorwaarden.

Overwerkuren inclusief de toeslag is sinds enkele jaren daarin tegen wel een salariselement waarover vakantiegeld moet worden berekend. Voor afspraken en toepassingen hierover adviseren wij de regels vanuit de CAO goed te laten toetsen door een salarispartner.

Uitbetaling vakantiegeld

Vakantiegeld wordt in veel gevallen jaarlijks in de maanden mei of juni uitbetaald afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden of CAO. Doordat het vakantiegeld bovenop het maandsalaris komt, waardoor andere belastingtarieven gelden, zal de werknemer hier dan netto minder aan overhouden.

Dit jaar zien we dat werknemers met een maandloon beneden modaal meer vakantiegeld ontvangen ten opzicht van 2023. Werknemers met een maandloon boven modaal ontvangen hetzelfde of minder vakantiegeld ten opzichte van 2023. Dit heeft vooral te maken met de veranderingen binnen de inkomensafhankelijke loonheffingskorting. 

 

Bruto maandloon in €

Bruto vakantiegeld in €

Beneden modaal

1.750,-

+ 578,-

Net onder modaal

3.000,-

+ 242,-

Modaal

3.395,-

- 19,-

2x Modaal

6.790,-

Ongewijzigd

3x Modaal

10.185,-

- 637,-

 

Werkgevers en uitbetaling vakantiegeld

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het vakantiegeld in mei of juni te betalen afhankelijk van de CAO, arbeidvoorwaarden of het gewoonte recht. Werkgevers mogen de uitbetaling van het vakantiegeld niet zomaar annuleren of uitstellen. Als werkgever ben je verplicht om 1 keer per jaar, uiterlijk in juni , het vakantiegeld te betalen. Wil je hiervan afwijken is akkoord van de werknemer nodig. Afspraken die worden gemaakt adviseren wij altijd schriftelijke vast te leggen.

Contracten aanpassen uitbetaling vakantiegeld

In sommige arbeidscontracten kan een eenzijdig wijzigingsbeding zijn opgenomen. Een werkgever kan deze niet zelfstandig aanpassen inzake de uitbetaling van het vakantiegeld, Uit recente uitspraken van de rechtbank blijkt dat werknemersbelangen vaak zwaarder wegen dan die van de werkgever.

Tot slot voor de werkgever. Hou rekening met de afdracht voor de loonheffing over het vakantiegeld die een maand later, na de uitbetaling, volgt. 

Heb je nog vragen over de uitbetaling van vakantiegeld? In samenwerking met onze professionele partner Salaris Compleet helpen wij je graag verder. Neem gerust contact op met één van onze administratie adviseurs .