Prinsjesdag, 19 september 2023 – Wat zijn de belangrijkste fiscale plannen?

Het demissionair kabinet heeft op dinsdag 19 september 2023 het Belastingplan 2024 gepresenteerd met daarin alle voorgenomen wijzigingen voor komend jaar. Wij hebben voor nu de belangrijkste fiscale plannen op een rijtje gezet.

MKB-winstvrijstelling

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat van €5.030,- (2023) naar €3.750,- in 2024. Het uiteindelijke doel is verlaging naar €900,- in 2027. 

Reiskostenvergoeding

Het maximale onbelaste bedrag van de reiskostenvergoeding gaat van €0,21 naar €0,23 per zakelijk gereden kilometer (2022: €0,19). 

Inkomstenbelasting

  • Box 1: het tarief in de eerste schijf wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het tarief in de tweede schijf blijft 49,50%
  • Box 2: het tarief in box 2 wordt verlaagd naar 24,5% (2023: 26,9%) tot een inkomen van €67.000,-. Daarboven wordt het tarief 31%.
  • Box 3: het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 34%. Het heffingsvrije vermogen blijft gelijk, te weten €57.000,- per persoon.
  • Het invoeren van een nieuw stelsel in box 3 wordt uitgesteld van 2026 naar 2027. Het doel van het nieuwe box 3 stelsel is het belasten op basis van werkelijk rendement.
  • De afschrijvingsbeperking op gebouwen zoals deze geldt in de VPB, wordt ook in de winstsfeer van de IB toegepast. Dit betekent dat de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gaat gelden (was: 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde). 

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 1,92% over de eerste €400.000,- van de fiscale loonsom (was 3%). Over het meerdere blijft de vrije ruimte 1,18% van de fiscale loonsom.  

Overig

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 2024 volledig geschrapt. In 2023 was deze al verlaagd tot €28.947,-. 

Bronnen: Rijksoverheid.nl , Taxlive.nl, Rendementonline.nl & Accountancyvanmorgen.nl