Nieuws

Percentages en bedragen investeringsaftrek 2023

Investerende ondernemers kunnen ook dit jaar onder voorwaarden voor (een deel van) hun investering in aanmerking komen voor aftrek. De bedragen en percentages van de investeringsregelingen voor 2023 zijn hieronder te vinden.

Er zijn vier regelingen die ondernemers voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een extra aftrekpost bieden als zij investeren in bedrijfsmiddelen. De meest algemene regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van deze aftrek hangt af van de kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van de bedrijfsmiddelen. De teller voor de KIA begint overigens vanaf dit jaar pas te lopen vanaf een investering van € 2.600 (was € 2.400). Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is ook opgehoogd naar € 2.600.

KIA vervalt helemaal boven investering van € 353.973

Tussen een bedrag van € 63.716 en € 117.991 is het aftrekbedrag in 2023 maximaal. Daarboven loopt het weer af. Voor investeringen boven de € 353.973 vervalt de aftrek helemaal.

Investeringsbedrag Aftrek
€ 0 – € 2.600 0%
€ 2.601 – € 63.716 28%
€ 63.717 – € 117.991 € 17.841
€ 117.992 – € 353.973 € 17.841 -/- 7,56% van het investeringsbedrag dat de € 117.991 te boven gaat

 

Steuntje in de rug via EIA, MIA en Vamil

De overheid biedt ondernemers ook een steuntje in de rug voor investeringen in duurzaamheid. Steken zij geld in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst 2023 staan dan kunnen zij een beroep op doen op de energie-investeringsaftrek (EIA). De hoogte van deze aftrek is dit jaar 45,5% van de investeringskosten.

Een soortgelijk systeem geldt voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de aftrek voor willekeurige afschrijvingen (Vamil). Die werken met de Milieulijst. Voor investeringen op die lijst kunnen ondernemers via de MIA tot 45% aftrekken en met de Vamil 75% (V&A). De EIA en de MIA kunnen niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel tegelijk worden aangevraagd. Voor de drie regelingen geldt een minimuminvesteringsbedrag van € 2.500.

Bron: Rendement