23 januari 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Zijn studiekosten nog fiscaal aftrekbaar?

Een studie in het kader van uw onderneming kan leiden tot ondernemerskosten. Als u (deels) in dienstbetrekking werkt (bijvoorbeeld als dga van uw bv), mag uw werkgever (bv) de kosten van uw opleiding vergoeden. Staat de studie los van uw bedrijf en worden de studiekosten ook niet door een werkgever vergoed, dan kunt u wellicht uw studiekosten als scholingsuitgaven aftrekken van uw inkomen uit werk en woning.

Welke kosten vallen onder de aftrekbare scholingsuitgaven?

In de wet omschreven uitgaven voor een studie, die gevolgd wordt met het doel om daarmee inkomen uit werk (box 1) te verwerven, zijn fiscaal aftrekbare scholingsuitgaven. Het is van belang dat de kosten gemaakt zijn in het kader van een leertraject (geen zelfstudie) en dat het om kosten van uw eigen studie gaat, dus niet die van bijvoorbeeld uw kind.

Sinds 2013 zijn de kosten die als scholingsuitgaven in aftrek gebracht kunnen worden beperkt. Kosten van een opleiding met een algemeen karakter zijn niet aftrekbaar, wat betekent dat kosten voor een rijbewijs niet voor aftrek in aanmerking komen. Kosten van een studie die als hobby of uit persoonlijke interesse gevolgd wordt, zijn eveneens niet aftrekbaar. Ook reiskosten, internetabonnementen, computers, tablets, notebooks en randapparatuur worden niet aangemerkt als aftrekbare scholingsuitgaven. 

De scholingsuitgaven die nog wel onder de aftrekmogelijkheid vallen zijn:

  • les- en cursusgelden;
  • leer- en beschermingsmiddelen (computers, e.d. zijn uitgesloten);
  • uitgaven voor EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties);
  • promotiekosten.

Drempel en maximum 

Sinds het studiejaar 2015/2016 hebben studenten met recht op studiefinanciering geen recht meer op aftrek van scholingsuitgaven. De scholingsuitgaven worden alleen in aftrek toegelaten voor zover het totaal meer dan € 250,- bedraagt. Het maximumbedrag aan scholingsuitgaven is € 15.000,-. Dit maximum wordt tijdens de standaard studieperiode tijdelijk buiten beschouwing gelaten, dat is pas van belang voor dure studies, zoals een pilotenopleiding. 

Bron: Tips & Advies

Terug