15 november 2016

Zijn kosten opfriscursussen aftrekbaar?

Onlangs ging het in een zaak voor de Rechtbank Gelderland, 05.10.2016 (RBGEL:2016:4989), om een vrouw die reeds in 2011 haar vliegbrevet had behaald. Zij is nog niet werkzaam als verkeersvlieger, wel moet zij ter onderhoud van haar vliegbrevet scholingskosten maken. De vraag is nu of deze kosten, gemaakt in 2013, in de aangifte inkomstenbelasting als scholingsuitgaven (persoonsgebonden aftrek) opgevoerd kunnen worden. De vrouw heeft nog geen baan en kan deze kosten dus niet afzetten tegen belastbare inkomsten. Wel wordt de persoonsgebonden aftrek behouden voor toekomstige belastingjaren. Zo hoopt zij in de toekomst belastingvoordeel van deze uitgaven te hebben. 

Nieuw leertraject

De inspecteur stelt dat aftrek van deze kosten niet mogelijk is. De vrouw heeft volgens hem haar opleiding tot pilote inmiddels afgerond. De gemaakte kosten betreffen dus geen nieuw leertraject, maar alleen onderhoud van haar kwalificaties. Voor de aftrek van scholingskosten is vereist dat het gaat om een nog niet afgerond of nieuw leertraject. 

Vonnis

De vrouw stapte naar de rechter, welke in het voordeel van de Belastingdienst oordeelde. Het feit dat de gemaakte kosten betrekking hebben op onderhoud van een eerder afgeronde opleiding, maakt dat deze niet voor aftrek in aanmerking komen. Ondanks dat de vrouw deze kosten moet maken om uitzicht te houden op een baan als verkeersvlieger, is dit onvoldoende om te spreken over een nieuw leertraject. 

Extra kosten omzeilen

Een vergelijkbare discussie valt te verwachten indien u als ondernemer kosten voor het onderhouden van andere kwalificaties als scholingskosten in aftrek wilt brengen. Denk hierbij aan herhaalcursussen voor een heftruckbewijs, bhv-certificering of branche-gerelateerde ‘up-to-date’-cursussen. In dergelijke situaties is het veelal beter om deze kosten niet als scholingskosten in uw aangifte inkomstenbelasting op te nemen, maar als kosten van uw onderneming. Deze kosten moet u immers maken om uw onderneming goed te laten draaien en kunnen in de winst- en verliesrekening worden opgevoerd. Zo voorkomt u een mogelijke discussie met de Belastingdienst. 

Daarbij komt dat voor scholingskosten een drempel geldt van € 250,- en in sommige situaties een maximum van € 15.000,-. Voor de kostenaftrek in uw onderneming geldt deze drempel en dit maximum niet. Bovendien wordt de aftrek van scholingskosten met ingang van 2018 afgeschaft. Dit voornemen is opgenomen in het Belastingplan 2017 en is op dit moment onderwerp van discussie in het parlement. 

Bron: Tips & Advies

Terug