5 maart 2021

Zelfstandigenaftrek versoepeld in 2021

Ook bij uw praktijk kan de vraag spelen of u in 2021 uw zelfstandigenaftrek krijgt. Wat als u niet aan de uren komt of te weinig winst heeft?

Aftrekpost.

De zelfstandigenaftrek is ook voor medische en paramedische beroepsbeoefenaren een belangrijke fiscale faciliteit. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021: € 6.670. Als startende ondernemer komt u mogelijk ook nog in aanmerking voor startersaftrek. Deze bedraagt in 2021 € 2.123. De startersaftrek mag u gedurende de eerste vijf jaar van uw ondernemerschap driemaal toepassen.

Beperkingen.

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 43%. De zelfstandigenaftrek kan bovendien niet meer bedragen dan het bedrag van de winst voor ondernemersaftrek.
Tip. Dit geldt niet voor de startersaftrek, deze ‘krijgt’ u ook als de winst uit uw praktijk te laag is.

Wat te doen als de winst te laag is?

Is de winst van uw praktijk te laag of lijdt u verlies en kunt u de zelfstandigenaftrek daardoor niet (volledig) verrekenen in het jaar zelf, dan kunt u de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar.
Let op. Natuurlijk moet uw praktijkwinst in deze jaren dan wel hoog genoeg zijn.

Beschikking.

De niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld. Het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt door de Belastingdienst vermeld op uw aanslagbiljet.
Tip. Maak op tijd bezwaar als u denkt dat het bedrag niet klopt.

Te weinig uren in 2020 of 2021?

Door de gevolgen van het coronavirus kan het zijn dat u niet aan het urencriterium kunt voldoen. Daarom is er op 21 januari 2021 besloten het urencriterium voor 2021 (net als in 2020) te versoepelen. U mag voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 ervan uitgaan dat u 24 uur per week aan uw praktijk besteedt, ook als dit door de coronacrisis in werkelijkheid minder uren zijn.
Tip. Als u in de rest van het jaar dan ook minimaal 24 uur per week aan uw praktijk besteedt, is uw zelfstandigenaftrek voor 2021 in elk geval ‘binnen’.Het urencriterium is voor 2021 net zo versoepeld als in 2020. Heeft u te weinig winst, dan schuift de zelfstandigenaftrek op naar de toekomst.

Bron: Tips&Advies

Terug