27 september 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Woning schenken doet u zo

Stel, het wordt tijd om uw vermogen over te dragen. Hoe doet u dat fiscaal slim met betrekking tot uw eigen woning? Hoe profiteert u maximaal van de bestaande fiscale regelingen en wat bespaart u daarmee? 

Overheling van vermogen

Als u op leeftijd bent, vraagt u zich wellicht af hoe u uw vermogen zo slim mogelijk aan uw kinderen kunt overdragen, zonder dat de fiscus de lachende derde is. Bezit u een eigen woning, dan verdient die speciale aandacht. 

Waar moet u op letten? 

Bij schenking van een woning moet er schenkbelasting betaald worden over de WOZ-waarde van de woning. Huizenprijzen fluctueren echter en de WOZ-waarde kan lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Is de WOZ-waarde lager, dan is het fiscaal gunstig de woning te schenken.  

Welke WOZ-waarde? 

Het is van belang dat de WOZ-waarde zo laag mogelijk is. U mag met betrekking tot een woning kiezen over welke WOZ-waarde u de schenkbelasting berekent. U kunt kiezen voor de WOZ-waarde in het jaar van de schenking of voor de WOZ-waarde in het daarop volgende jaar. Omdat in het laatste geval de waardepeildatum 1 januari van het jaar van schenking is, hangt het van de waardeontwikkeling van woningen af welke keuze het voordeligst is. 

Hogere WOZ-waarde

Is de WOZ-waarde hoger dan de werkelijke waarde, verkoop dan de woning aan uw kind voor de werkelijke waarde en schenk de aankoopsom geheel of gedeeltelijk kwijt. Er moet dan schenkbelasting betaald worden over het bedrag van de kwijtschelding, want verkoop tegen de werkelijke waarde levert geen schenking op. 

Aandachtspunten

Schenkingsvrijstelling € 100.000,-

Er geldt een extra schenkingsvrijstelling van € 100.000,- als dit bedrag wordt aangewend voor de aankoop of verbetering van een eigen woning of voor het aflossen van een hypotheek. De vrijstelling geldt ook als een woning wordt geschonken. Er gelden wel enkele voorwaarden, zoals de leeftijd van de ontvanger die tussen 18 en 40 jaar moet zijn. 

Bepaling samenloop

Bij schenking van een woning of een hiermee verband houdende actie, zoals kwijtschelding van een deel van de koopsom, hoeft er niet zowel overdrachts- als schenkbelasting betaald te worden. Bepaald is dat de overdrachtsbelasting met de verschuldigde schenkbelasting verrekend kan worden.  

Terug huren?

Ook als u uw huis nog niet wilt verlaten, is nu schenken wellicht toch te overwegen. De huidige prijsstijging van woningen op dit moment betekent dat uw kind nu minder schenkbelasting betaalt als deze trend zich doorzet. In dat geval kan schenken en terug huren een optie zijn. De woning valt dan bij uw kind in box 3, maar de heffing hierover kunt u ruimschoots compenseren door een zakelijke huur af te spreken.  

Bron: Tips & Advies 

Terug