3 september 2019

Wat zijn de plannen met zzp’ers?

Tarief wordt leidend 

Het kabinet heeft aangegeven dat ze verder wil bouwen op de voorstellen om een indeling van zzp’ers te maken aan de hand van het uurtarief.  

Ingangsdatum?  

Er wordt al jarenlang nagedacht en gediscussieerd over hoe de wetgever moet inspelen op het nog steeds groeiend aantal zzp’ers. Verschillende maatschappelijke belangen spelen een rol en bovendien beperken Europese regels de speelruimte van onze wetgever. Het kabinet schat dat 1 januari 2021 de ingangsdatum wordt.

In de tussentijd 

Op dit moment geldt nog steeds de Wet DBA. Wanneer de zzp’er werkt op basis van een modelovereenkomst, gepubliceerd door de Belastingdienst, dan heeft hij de zekerheid dat er geen loonheffing wordt nageheven. De controle door de Belastingdienst is zeer beperkt. Alleen bij ‘kwaadwillenden’ zal worden opgetreden (naheffingen en boetes). Er is sprake van ‘kwaadwillendheid’ als de Belastingdienst kan bewijzen dat er evidente of opzettelijke schijnzelfstandigheid is, terwijl in werkelijkheid een loondienstverhouding is.  

Controle wordt uitgebreid 

De beperkte controle geldt nu tot 1 januari 2020. Het plan is om ook dit te verlengen tot 1 januari 2021. Wel gaat de Belastingdienst eind 2019 dertig ervaren ambtenaren extra inzetten bij controles. Daaraan gekoppeld zal de Belastingdienst na 1 januari 2020 ook kunnen optreden als een aanwijzing van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn wordt opgevolgd.  

Nu kunnen alleen kwaadwillenden beboet worden. Het plan is dat u vanaf 1 januari 2020 ook beboet kunt worden als u een aanwijzing niet opvolgt. 


Bron: Ondernemingsdatabank
 

Terug