24 september 2019

Wat brengt Prinsjesdag 2019 voor u als ondernemer?

Vorige week dinsdag 17 september is het Belastingplan 2020 gepresenteerd door het kabinet. Wat voor impact heeft dit voor u en uw onderneming? Wij hebben voor u als ondernemer de belangrijkste fiscale maatregelen in kaart gebracht.

1. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog. De meeste zelfstandigen gaan er daarom nog steeds op vooruit, zeker de eerste jaren.

2. Wijziging vennootschapsbelasting
In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd.

Veranderingen in tarieven vennootschapsbelasting per 2020
Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf € 200.000 blijft 25% in 2020. In 2021 daalt het naar 21,7%. Het lage tarief op winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel verder.

Aanpassing belastingrente
Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als een ondernemer de aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand. DIt gaat om het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.

3. Minimum uurtarief zzp'er wordt 16 euro 

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland. Uw klant mag niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Dit tarief gaat voor alle zzp’ers gelden. Het maakt niet uit of uw klant zaken doet met zakelijke of particuliere klanten. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die uw klant als zzp’er aan een opdracht besteedt. Het tarief is exclusief directe kosten die de zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

4. De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)
De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u met uw bedrijf in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR ziet u in de tabel

5. Motorrijtuigenbelasting voor ondernemer omhoog
Ondernemers die een bestelauto hebben die op benzine of diesel rijdt, gaan de komende jaren iets meer motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Voor volledig elektrische bestelauto's hoeft tot 2025 geen mrb te worden betaald.

6. Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking
Er komt in 2021 een bronbelasting op rente en royalty's die via Nederland naar landen gaan die geen of weinig belasting heffen. Ook worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan dienstverleners, zoals belastingadviseurs. Het kabinet wil met deze en meer nieuwe maatregelen belastingontwijking en -ontduiking bestrijden.

7. Werkgevers kunnen meer onbelast vergoeden aan werknemers
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

Terug