25 augustus 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Vraag op tijd uw A1/Certificate of coverage aan

Wanneer u als zelfstandige in het buitenland gaat werken, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse verzekeringen, zoals AOW of kinderbijslag. U bent dan in het land waar u werkt verzekerd. Vraag daarom tijdig een A1/Certificate of coverage aan. Zonder het certificaat kunt u officieel niet aan de slag in het buitenland. 

A1/Cetificate of coverage 

Een A1/Certificate of coverage is de naam van het Europese formulier. Als u buiten Nederland gaat werken, kunt u met dit formulier aantonen dat u verzekerd bent in Nederland. Alle landen van de Europese Unie maken gebruik van dit formulier. De arbeidsinspectie controleert in veel landen of u wel of niet sociaal verzekerd bent. Met een A1/Certificate of coverage heeft u hiervoor een bewijs. Zonder het formulier mag u namelijk in veel landen niet werken en kan het werk zelfs stilgelegd worden.

Tijdelijk werken?

Bent u tijdelijk werkzaam in het buitenland? Dan blijft u wel in Nederland verzekerd, mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn als volgt: 

  • U werkt al minstens twee maanden als zelfstandige in Nederland.
  • De werkzaamheden in het buitenland zijn van gelijke aard als die in Nederland. 
  • U draagt de sociale verzekeringspremies af aan de Belastingdienst.
  • De nationaliteit is van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

De werkzaamheden die u gaat uitvoeren zijn in een EU of EER land. Als u buiten de EU of EER gaat werken, scheelt het per land of u in Nederland verzekerd blijft. 

Hoe vraagt u een A1/Certificate of coverage aan? 

De snelste manier om een A1/Certificate of coverage aan te vragen is via uw DigiD. Voor de aanvraag heeft u de gegevens van uw onderneming nodig, zoals het Kamer van Koophandel-nummer en het vestigingsnummer. 

Naast het gebruik van DigiD, kunt u ook uw aanvraag doen aan de hand van een formulier. U kunt het formulier downloaden en per post opsturen. Let op: via de post duurt de aanvraag langer. Houd hierbij rekening met acht weken. Wees dus tijdig met aanvragen, anders kunnen werkzaamheden niet uitgevoerd worden of stil worden gelegd. 

Tijdelijk werken? Wat is de maximale detacheringstijd?

Als u in een land van de EU of EER gaat werken, is de maximale detacheringsperiode 24 maanden. Verlenging tot vijf jaar is alleen mogelijk als hier toestemming voor wordt gegeven bij het land waar u gaat werken. Als u buiten een land van de EU of de EER gaat werken, scheelt de maximale detacheringstermijn per land. 

Met spoed aanvragen

Is uw A1/Certificate of coverage nog niet binnen? In de meeste landen accepteren ze een kopie van de aanvraag. Wees op tijd met aanvragen, om eventuele problemen te voorkomen. 

Benieuwd waar u verder nog aan moet denken bij werken in het buitenland? Download dan onze checklist 'werken in het buitenland'

Bron: SVB

Terug