27 oktober 2016
Onderwerpen: Belastingdienst Advies Tips

Verzekerd pensioenkapitaal dga nog in 2016 overdragen aan bv?

In het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen stelt staatssecretaris Wiebes voor om pensioen in eigen beheer af te schaffen. Vanaf 1 januari 2017 mogen dga’s geen verder pensioen in eigen beheer opbouwen. Ook kunnen zij na 2016 verzekerd pensioenkapitaal niet meer fiscaal geruisloos naar hun bv overdragen. Als ze dat wel doen, beschouwt de Belastingdienst dit als afkoop en zijn ze over de waarde progressief inkomstenbelasting en 20% revisierente verschuldigd. Vandaar dat dga’s en hun adviseurs overwegen om het verzekerde pensioenkapitaal nog in 2016 over te dragen aan hun bv. Of de overdracht van de pensioenverzekering in 2016 de beste oplossing voor de dga is, hangt af van een aantal factoren en is dus per situatie verschillend.

Hieronder zijn een aantal aspecten die daarbij een rol spelen op een rij gezet. Omdat deze aspecten vaak complex zijn, kunt u voor verdere vragen contact opnemen met één van de adviseurs van Persoon Advies.

Fiscaal

Een argument om de overdracht te laten plaatsvinden in 2016 is dat het vóór 2017 nog fiscaal mogelijk is en vanaf 1 januari 2017 fiscaal bestraft wordt. Of dat inderdaad het geval is, hangt af van of het wetsvoorstel (ongewijzigd) wordt aangenomen.

Financieel

De overdracht van het verzekeringskapitaal aan een bv kan vanuit het oogpunt van rendement onvoordelig zijn. De dga kan wellicht geen aanspraak meer maken op de afgesproken garantiekapitalen en/of winstgaranties. Door de overdracht van het pensioenkapitaal verliest de dga zekerheid ten aanzien van zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarbij komt dat, wanneer de dga na de overdracht zijn pensioen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening, zijn voorzieningen bij oudedag en overlijden verminderen.

Wat wil de dga?

Door de overdracht van het verzekeringskapitaal wordt de dga voor zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen weer volledig afhankelijk van de bv. Past dat bij de risicobereidheid van de dga? Is die risicobereidheid groter geworden sinds hij de pensioenverzekering sloot? Zo niet, dan is overdracht naar eigen beheer misschien niet de beste oplossing voor de dga.

Situatie van de bv

Door overdracht van het pensioenkapitaal verbetert de liquiditeit van de bv, maar neemt het risico van de dga met betrekking tot zijn oudedags- en nabestaandenvoorziening toe. Uit het oogpunt van rendement kan het voordelig zijn om bij pensionering van de dga de uitkering door de bv te laten doen in plaats van een pensioen aan te kopen bij een verzekeraar.

Zorgplicht

De adviseur moet bij het advies aan de dga over de overdracht van het verzekerde pensioenkapitaal naar de bv ten minste rekening houden met de algemene zorgplicht. Om het risico van aansprakelijkheid te verminderen verdient het aanbeveling dat hij bij zijn advies de richtlijnen van de AFM over het pensioenadvies volgt. 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Terug