12 september 2015
Onderwerpen: MKB Personeel Advies

Verplichte vergoedingen voor de vrije ruimte

Wanneer u als organisatie aan uw gepensioneerde ex-werknemers een bovenmatige vergoeding voor producten uit uw eigen bedrijf verstrekt, dient u dit altijd in de vrije ruimte op te nemen.

Belaste vergoedingen die niet binnen de gebruikelijkheidstoets vallen, mogen niet in de vrije ruimte ondergebracht worden. Deze dienen bij de werknemer belast te worden. Echter is het tegenovergesteld ook mogelijk. Bij sommige loonbestanddelen verplicht de WKR u om deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Dit is mogelijk bij vormen van loon aan de zogenoemde postactieve werknemers als gepensioneerden en VUT’ers. De loonvormen die we onderscheiden, zijn:

  • Verstrekkingen die de huidige werknemers ook ontvangen, zoals een kerstpakket.
  • Bovenmatige vergoedingen voor producten uit de eigen onderneming.

Gerichte vrijstelling ook voor postactieve werknemersGerichte vrijstelling voor korting op eigen producten is ook van toepassing op postactieve werknemers. Als de vergoeding per product niet meer dan 20% van de waarde in het economische verkeer is en de totale vergoeding op jaarbasis niet hoger dan € 500,- bedraagt, hoeft u dit niet ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Bron: Rendement

Terug