14 november 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Verandering kleineondernemersregeling KOR

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) is een lastenverlichting voor ondernemers die jaarlijks minder dan € 1.883,- aan btw afdragen. Zij zijn vrijgesteld van het voldoen aan de factuureisen voor de btw en hoeven ook geen aangifte te doen.

Nieuwe regeling vanaf 2020

Die vrijstellingen blijven ook bestaan onder de nieuwe regeling, die vanaf 2020 gaat gelden. Alleen is dan niet meer het bedrag aan btw doorslaggevend, maar de jaarlijkse omzet van een ondernemer. Tot een omzet van € 20.000,- aan kunnen ondernemers, ook bv’s, stichtingen en verenigingen, ‘de nieuwe KOR’ aanvragen. Ondernemers die de KOR nu al gebruiken gaan in principe automatisch over naar de nieuwe regeling. 

Meldplicht Belastingdienst

Een ondernemer die gedurende het jaar boven de omzetgrens van € 20.000,- uitkomt, moet zich verplicht melden bij de Belastingdienst. Hij moet vanaf dat moment weer voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Deze ondernemer moet dan drie jaar wachten voor hij de vrijstellingen weer kan aanvragen. Ondernemers die graag wegblijven van deze administratie, moeten gedurende het jaar goed op hun omzet letten. Het vervallen van de vrijstelling geldt niet met terugwerkende kracht. Stel dat de ondernemer in oktober 2020 de omzetgrens doorbreekt, dan gelden de btw-verplichtingen pas weer vanaf dat moment. Dit geldt ook voor startende ondernemers. Zij dienen minstens vier weken voor de start van hun activiteiten de regeling aan te vragen.

Jaarlijks btw-aangifte vervalt

Het kabinet erkent dat het lastig kan zijn om de omzet te voorspellen, maar zij stelt een duidelijke grens. Ondernemers kunnen de regeling ook aanvragen als zij in het jaar ervoor meer dan € 20.000,- omzet hebben gedraaid, maar als de omzet in het jaar ervoor heel veel hoger is geweest. Dat kan een reden zijn om de regeling te weigeren. Dit is ook de reden dat de mogelijkheid vervalt om één keer per jaar btw-aangifte te doen. Om het voor de Belastingdienst werkbaar te houden, is er ‘behoefte aan een kortere aangiftetermijn’, schrijft het kabinet.


Bron: Rendement

Terug