12 mei 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Veilig uren bijhouden voor de fiscus

Om voor een aantal fiscale faciliteiten in aanmerking te komen, waaronder de oudedagsreserve en de ondernemersaftrekken, moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief moet zijn. 

Bent u daarnaast nog in loondienst? Dan moet u bovendien meer dan 50% van uw totale werktijd besteed hebben aan uw onderneming. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Het toepassen van de ondernemersaftrek en de oudedagsreserve verlagen ook uw verzamelinkomen, dat gebruikt wordt voor de berekening van de toeslagen. 

Declarabele versus niet-declarabele uren

Buiten de declarabele uren tellen ook de niet-declarabele uren mee voor het urencriterium. Denk aan uren die u besteedt aan administratie, acquisitie, pc-onderhoud, opruimen, etc. Natuurlijk moeten deze uren wel in verhouding staan tot de gewerkte uren. 

Elke ondernemer maakt uren die hij niet kan doorberekenen. De verhouding tussen declarabele en niet-declarabele uren is afhankelijk van verschillende factoren. Als u nog maar net voor uzelf begonnen bent, of als het even wat minder loopt, besteedt u waarschijnlijk veel tijd aan acquisitie en dus veel niet-declarabele uren. Ook dan is het van belang dat u dat nauwkeurig en goed toegelicht vastlegt in uw urenstaten.

Voorkom argwaan door goede urenregistratie

Het kan zijn dat u bepaalde opdrachten of uren niet in rekening heeft gebracht aan uw klanten om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Dit moet echter wel blijken uit een correcte urenregistratie. Lever daarom altijd de urenadministratie aan bij uw boekhouder. 

Ze kunnen navraag doen bij uw boekhouder of de urenadministratie onderdeel was van de door u ingeleverde boekhouding in het betreffende kalenderjaar. De fiscus kan zo achterhalen of iets achteraf is opgemaakt. Als u de urenlijsten op uw computer heeft gemaakt, kunnen ze ook de aanmaakdatum van het bestand achterhalen. 

Haalt u in een bepaald kalenderjaar het urencriterium niet, claim dit dan ook niet. Zo voorkomt u dat u, na een boekenonderzoek, de ondernemersaftrek en het teveel ontvangen bedrag aan toeslagen terug moet betalen. Daarbij zal de fiscus ook de urenregistratie van de voorgaande jaren onder de loep leggen. 

Bron: Tips & Advies

Terug