14 april 2016

Uitzondering: boete soms belastingvrij

Onder de Werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboetes niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat geldboetes niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers belast moeten worden. Voor sommige boetes is een uitzondering mogelijk.

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn echter wettelijk uitgesloten van de vrije ruimte. U moet deze daarom individueel bij uw werknemers belasten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto, vergoedingen voor een woning, misdrijven en geldboetes.

Boetes met uitzondering

Voor sommige boetes is door de Belastingdienst in het Handboek loonheffingen een uitzondering opgenomen. Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium mag een boete in de volgende gevallen toch worden aangewezen in de vrije ruimte:

  • U heeft een boete gekregen voor een overtreding van uw werknemer.
  • U verhaalt deze overtreding/boete niet op uw werknemer.

Gebruikelijkheidscriterium

Het gebruikelijkheidscriterium houdt in dat niet meer dan 30% afgeweken mag worden van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Voldoet u aan het gebruikelijkheidscriterium? Dan kunt u, onder verwijzing van het Handboek loonheffingen, zowel Nederlandse als buitenlandse verkeersboetes aanwijzen in de vrije ruimte. Voorwaarde is dat u de boete heeft gekregen voor een overtreding van uw werknemer en dat u deze niet verhaalt op uw werknemer. U hoeft deze verkeersboete dan niet verplicht individueel te verlonen bij uw werknemer.

Bron: overig/publicatie

Terug