26 maart 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Omgaan met inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen

Heeft u in 2017 bezittingen ter beschikking gesteld aan bepaalde personen of ondernemingen? En worden deze door u ter beschikking gestelde bezittingen gebruikt voor het behalen van winst of inkomsten uit overig werk , dan moet u de inkomsten hiervan aangeven. De inkomsten minus de aftrekbare kosten en de vrijstelling (12% in 2017) is het resultaat uit de terbeschikkingstelling (tbs) van bezittingen en zijn belast in box 1. Het maakt niet uit of u hiervoor een vergoeding kreeg of niet. 

Tbs van toepassing als u bezittingen ter beschikking heeft gesteld aan:

  • uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner.
  • een samenwerkingsverband met uw fiscale partner en/of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner.
  • een vennootschap waarin uzelf een aanmerkelijk belang heeft, uw fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft en/of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner een aanmerkelijk belang hebben.

De tbs-regeling geldt niet als u bezittingen beschikbaar stelt aan uw eigen onderneming die geen bv is en is ook niet van toepassing bij tbs aan de fiscale partner als sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Ook bij ongebruikelijke tbs aan andere familieleden kan de regeling van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als u renteloos geld uitleent of een pand verhuurt voor een veel te lage huur. 

Aanmerkelijk belang? 

U heeft een aanmerkelijk belang als u (samen met uw fiscale partner) minimaal 5% heeft van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap. Stelt u bezittingen beschikbaar aan een vennootschap waarop de tbs van toepassing is, dan geldt het hiernavolgende. In het geval dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, geeft u de helft aan van de inkomsten uit de bezittingen die u beschikbaar heeft gesteld. Uw fiscale partner geeft de andere helft aan. In het geval dat de bezittingen tot uw vermogen hoorden en u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd, geeft u zelf de opbrengsten aan.

Wanneer is er sprake van ongebruikelijk beschikbaar?

Stelt u bezittingen ongebruikelijk beschikbaar, dan moet u de opbrengsten aangeven die u normaliter zou ontvangen bij zakelijk gebruik en niet de lagere vergoeding die u in werkelijkheid ontvangt. Hier is sprake van:

  • als de voorwaarden in de overeenkomst onzakelijk zijn, de voorwaarden in de overeenkomst zou u bijvoorbeeld niet aan een willekeurige derde stellen.
  • als de overeenkomst tussen de partijen ongebruikelijk is, er wordt bijvoorbeeld een renteloze lening verstrekt, terwijl dit in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijk is.

Bron: Tips & Advies

Terug