14 juni 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Nieuwe wetgeving zzp'ers uitgesteld

Het kabinet is bezig met het uitwerken van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers, maar heeft nog veel werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp'ers en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. Een nadere uitwerking van de maatregelen volgt in het najaar. Dat schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer. 


Onrust bij zelfstandigen 

Het kabinet wil aan de ene kant de onrust wegnemen bij echte zelfstandigen en opdrachtgevers en anderzijds de schijnzelfstandigheid aanpakken. In de praktijk blijkt echter dat hoe strenger wordt gehandhaafd, hoe meer onrust ontstaat bij echte zelfstandigen. 


Toezicht zelfstandigen aangescherpt 

Per 1 juli 2018 wordt het toezicht op zelfstandigen aangescherpt. Zoals is aangegeven in de brief van 9 februari 2018 is de handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden.  

De bewijslast dat een opdrachtgever als kwaadwillende moet worden aangetoond, rust op de Belastingdienst. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid. 


Toezichtsplan Belastingdienst 

De Belastingdienst publiceert op 1 juli een toezichtsplan dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties. De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken. De selectie vindt dusdanig plaats dat diverse branches en sectoren bezocht worden en dat de focus ligt bij de opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst.  


Bron: Rijksoverheid


Terug