7 november 2014
Onderwerpen: Wetswijziging 2015

Nieuwe werkkostenregeling!

Zoals u wellicht al heeft vernomen wordt de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 1 januari 2015 verplicht gesteld. De manier van vergoeden en verstrekken zoals u die nu gewend bent komt hiermee totaal te vervallen.

Binnen de WKR kunnen werkgevers (naast een aantal vrijstellingen) tot een bedrag van 1,2% van de fiscale loonsom belastingvrije verstrekkingen doen. Waarvoor of aan wie maakt niet uit. Wordt de 1,2% van de fiscale loonsom overschreden -dit limiet is helaas snel bereikt-, dan wordt het meerdere belast tegen 80% die voor rekening van de werkgever komt.

De WKR lijkt een eenvoudige regeling maar de overgang van de oude regels naar de WKR heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever dient u eerst in kaart te brengen wat de WKR u gaat kosten (of welk bedrag u belastingvrij te verdelen heeft).

Personeel moet worden geïnformeerd, er moeten de nodige fiscale en administratieve aanpassingen worden gedaan en het kan zijn dat uw arbeidsvoorwaarden aangepast moeten worden. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden moet in overleg met de werknemer gebeuren.

Vanaf 2011 had u de keuze om de WKR of de oude regels van vergoeden en verstrekken toe te passen. Uit afgelopen jaren is gebleken dat er nog wat aanpassingen nodig waren in de WKR om deze enigszins aantrekkelijk te maken.

Met ingang van 2015 worden de volgende vijf wijzigingen in de WKR doorgevoerd om de WKR eenvoudiger en beter uitvoerbaar te maken:

1.      Beperkte invoering noodzakelijkheidscriterium

Werkgever kan bepaalde zaken die een werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen belastingvrij vergoeden (gereedschap, computers en mobiele communicatiemiddelen)

2.      Jaarlijks afrekenen

De werkgever hoeft 1 keer per jaar af te rekenen over een eventuele overschrijding van de vrije ruimte. In de eestvolgende loonaangifte van het nieuwe jaar ( 2016) zal de afrekening verwerkt moeten worden.

3.      Concernregeling

Indien de moedermaatschappij meer dan 95% van de aandelen van de dochters bezit, mag binnen een concern de vrije ruimte optimaal worden benut.

4.      Vrijstelling voor korting op branche-eigen producten

Voor personeelskortingen op producten uit eigen bedrijf wordt een gerichte vrijstelling ingevoerd.

5.      Geen onderscheid tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen

Voor bepaalde werk gerelateerde voorzieningen die in geld worden vergoed komt een gerichte vrijstelling.

Wilt u precies weten wat de consequenties zijn van de invoering van de WKR binnen uw onderneming? Wij helpen u graag om alles inzichtelijk te maken en de WKR zo gunstig mogelijk toe te passen. Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden, maar het kan u ook geld besparen. Zo weet u zeker dat de WKR goed wordt toegepast.

Maak een afspraak >

 

Terug