19 april 2021

Niet gewerkt, dan maar verlofdagen inleveren?

Veel ondernemers hebben in deze tijd last van teruglopende omzet of zijn zelfs helemaal gesloten. Daardoor hebben zij vaak minder personeel nodig. Kunt u hen dan verplichten vrije dagen op te nemen? Hoe zit dat?

 

Hoe is dat volgens de wet?

Vaststellen op verzoek van werknemer.  De wet is duidelijk: een werkgever moet de vakantiedagen vaststellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werknemer moet dus de aanvraag indienen die u vervolgens moet goedkeuren. Het is helaas niet mogelijk om te stellen dat de dagen dat de werknemer niet heeft gewerkt, omdat u gesloten was vanwege de lockdown of ‘gewoon’ omdat er geen werk voor hem was, vakantiedagen zijn geweest.

 

“Ik kan er toch niets aan doen?”

Uitrusten is belangrijk. Het is de bedoeling van de wet dat werknemers hun vakantiedagen ook echt opnemen. De wetgever vindt het belangrijk dat werknemers vakantie hebben om te kunnen herstellen van hun werkzaamheden. Dat wordt ook wel de ‘recuperatiefunctie’ van vakantie genoemd.

Vakantie vanwege de wet. Volgens de wet hebben werknemers recht op vier keer hun wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Als een werknemer dus vijf dagen per week werkt, heeft hij recht op 20 vakantiedagen. Deze worden ook wel de ‘wettelijke vakantiedagen’ genoemd.

Vakantie vanwege andere afspraken. Vaak heeft een werknemer jaarlijks recht op meer vakantiedagen, bijv. omdat dat in de cao of in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Deze dagen worden ook wel de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

Voorbeeld. Een werknemer die vijf dagen per week werkt, heeft volgens de cao recht op 25 vakantiedagen. Dit zijn dan 20 wettelijke vakantiedagen en vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Verschillende ‘houdbaarheid’. Een belangrijk verschil is dat de bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen (juridisch: verjaren). De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2021.

 

Wat kunt u in de praktijk doen?

Afspraken maken. Om te beginnen, kunt u proberen afspraken te maken met uw werknemer over het opnemen van vakantiedagen. Let op. Vakantiedagen verplicht laten opnemen, kan alleen als daarover in de cao of in de arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt, denk bijv. aan de bouwvakvakantie.

Maak een planning. Nu de zomer eraan komt, zien we dat werknemers het maken van vakantieplannen uitstellen in afwachting van de coronasituatie in de zomer. Hoe sorteert u voor?

Ga nu al in gesprek met uw werknemers.

Maak een duidelijke planning voor de bezetting in de vakantiemaanden.

Maak afspraken over hoe u omgaat met aanvragen voor vakantie. Wie het eerst komt, etc.

Uw werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen, omdat u dicht bent of minder werk heeft, kan helaas niet. Ga daarom in gesprek met uw werknemers en leg hen de situatie uit. Maak voor de zomervakantie een goede planning en bespreek deze.

 

Bron: Ondernemingsdatabank

Terug