13 februari 2017
Onderwerpen: Belasting Advies Tips

NAW-gegevens ontbreken op SBA’s voor vpb

Op de Serviceberichten Aanslag (SBA's) van de voorlopige aanslag (vpb) 2016 en 2017 staan naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van uw klant niet vermeld. Ook de code van het competente belastingkantoor ontbreekt. De Belastingdienst gaat dit probleem binnen 4 weken oplossen.

De gegevens op de voorlopige aanslag vpb 2016 en 2017 van uw klant zijn correct. Op papieren aanslagen en verminderingen staan de NAW-gegevens van uw klant en de code van het belastingkantoor wel vermeld.

De SBA's voor de voorlopige aanslagen vpb 2017 zijn vanaf half januari verstuurd. De verstuurde SBA’s kunnen niet meer worden aangepast. Door het ontbreken van de velden kan uw software mogelijk automatische controles niet uitvoeren. Dit kan betekenen dat deze handmatig moeten worden uitgevoerd.

De Belastingdienst biedt haar excuses aan voor het ongemak.

Bron: Belastingraadgevers

Terug