4 november 2016
Onderwerpen: MKB Advies Tips

Kosten van eigen vermogen binnenkort aftrekbaar?

Op dit moment mag een organisatie de kosten en lasten van vreemd vermogen aftrekken in de vennootschapsbelasting. Dit geldt niet voor de kosten van eigen vermogen, zoals het uitkeren van dividend. Dit leidt ertoe dat financiering met geleend geld fiscaal aantrekkelijker is. De Europese Commissie (EC) wil de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen gelijktrekken. Dat blijkt uit een ontwerprichtlijn waarmee de EC één gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting voor de hele EU wil invoeren. Een conceptversie van de richtlijn is handen van het Financiële Dagblad. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan met dezelfde strekking.

Beperking van de deelnemingsvrijstelling

Uit de conceptrichtlijn blijkt verder dat de EC het gebruik van de deelnemingsvrijstelling wil beperken. Met de deelnemingsvrijstelling kan een winst belastingvrij tussen bedrijven binnen hetzelfde concern doorgeschoven worden. Nu dient een organisatie een belang van minimaal 5% te houden in de andere organisatie. De EC wil deze bezitseis uitbreiden naar 10%. Bovendien moet de organisatie die 10% van de aandelen dan minimaal een jaar in bezit hebben, om de daarmee behaalde winst onder de deelnemingsvrijstelling te laten vallen.

Bron: Rendement

Terug