20 oktober 2016

Juridische grenzen van onderhandelen

Een overeenkomst komt tot stand door het doen van een aanbod en het aanvaarden hiervan. Normaal is dat gemakkelijk. Maar in het geval van ingewikkeldere transacties is dat lastiger. Dan wordt er onderhandeld en volgt aanbod na aanbod, totdat er op een gegeven moment een aanbod ligt dat aanvaard kan worden. 

Aansprakelijk

In het Nederlandse recht geldt als hoofdregel dat u vrij bent om een overeenkomst aan te gaan met wie u wilt en om geen overeenkomst aan te gaan als u dat niet wilt. De hoofdregel is dus dat het afbreken van onderhandelingen is toegestaan. 

Ook al voor het ontstaan van een overeenkomst kunt u in sommige gevallen aansprakelijk worden gehouden. Dat is het geval als u bij de andere partij het vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst tot stand zal komen, waarna u alsnog de onderhandelingen afbreekt. Het vertrouwen van die andere partij moet ‘gerechtvaardigd’ zijn: er moet voldoende reden zijn om te vertrouwen op uw uitlatingen. 

Indien u bij de andere partij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst tot stand zou komen en u breekt de onderhandelingen af, dan moet u schadevergoeding betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de schade die is geleden en in hoeverre het vertrouwen is gewekt. Uw wederpartij zal uiteraard moeten bewijzen dat er schade is geleden. 

Uw wederpartij kan ook van u verlangen dat u verdergaat met de onderhandelingen teneinde tot een overeenkomst te komen. Doet u dat niet vrijwillig, dan kan ook dat worden afgedwongen bij de rechter. Vaak wordt hier echter niet voor gekozen, omdat de relatie met de wederpartij al gebrouilleerd is. 

U kunt zelf natuurlijk ook gebruik maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden, indien u gerechtvaardigd heeft vertrouwd op mededelingen van uw wederpartij. 

Voorkom problemen

Zorg dat de wederpartij niet het idee krijgt dat er een overeenkomst tot stand zal komen, indien dat nog niet zeker is. Wees eerlijk over de mogelijkheid van het sluiten van een overeenkomst en beëindig de onderhandelingen op het moment dat u zeker weet dat het niets zal worden. De praktijk leert dat u op deze manier veel problemen voorkomt. Voorkomen is beter dan genezen! 

Wenst u dat niet of wenst u meer zekerheid? Sluit dan vooraf met de wederpartij een voorovereenkomst, waarin u opneemt op welk moment in het onderhandelingsproces aansprakelijkheid ontstaat. Vaak wordt de bepaling opgenomen dat het afbreken van onderhandelingen altijd mogelijk is, zonder dat enige schadevergoeding hoeft te worden betaald. 

Bron: Tips & Advies

Terug