28 augustus 2019

In de loop van het jaar van auto wisselen?

Bijtelling privégebruik

Voor de auto van de zaak heeft de medewerker met de bekende bijtelling te maken. Deze is voor nieuwe auto’s in 2019 22%, of als de auto volledig elektrisch is 4% over de eerste € 50.000 cataloguswaarde en 22% over de rest. Voor auto’s die voor 2019 voor het eerst op kenteken zijn gezet gelden vaak andere percentages. Wordt de auto in de loop van 2019 gewisseld, dan is de regeling in beginsel hetzelfde. Het gaat echter vaak fout, als dan een van de auto’s niet of nauwelijks privé is gebruikt. Wat is dan het risico? 

Geen bijtelling

Wettelijk is bepaald dat de werknemer aan de bijtelling ontkomt als de auto niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Voor de auto die gebruikt wordt voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer, en daarnaast niet of nauwelijks privé, heeft de leaser niet met de bijtelling te maken. Let op! Daarbij maakt het echter verschil of de leaser in het jaar over één auto de beschikking had of dat diegene in de loop van het jaar van auto is gewisseld. 

Eén auto ter beschikking

Heeft de medewerker in het jaar de beschikking over één auto, dan geldt de grens van 500 kilometer voor die auto en wordt deze grens evenredig toegepast indien hij de auto slechts een deel van het jaar ter beschikking had. Wanneer de medewerker pas per 1 juli 2019 de beschikking over een auto van de zaak kreeg, dan wordt de grens van 500 kilometer evenredig toegepast. Dat wil zeggen dat de auto in 2019 niet meer dan 250 privékilometers mag afleggen. 

Meerdere auto’s

Wisselt de leaser in de loop van het jaar van auto en had hij van januari tot en met juni de beschikking over een auto en vanaf juli over een andere auto, dan geldt de grens van 500 kilometer voor beide auto’s samen. Tip! Het heeft dan geen zin om een van de auto’s alleen zakelijk te gebruiken om aan de bijtelling te ontkomen, als de andere auto wel gewoon privé wordt gebruikt. Komt een van de auto's dan over de grens van 500 kilometer heen, dan betaald de leaser bijtelling voor beide auto’s. Ondanks het feit dat de ene auto niet of nauwelijks privé is gebruikt. 

Voorbeeld

Van januari tot en met oktober heeft te medewerker de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 en een bijtelling van 22%. Vanaf november heeft hij de beschikking over een elektrische auto van € 50.000 met een bijtelling van slechts 4%. Vanwege de hoge bijtelling gebruikt de leaser de eerste auto niet privé, de tweede wel.

Bijtelling: € 40.000 x 22% x 10/12 + € 50.000 x 4% x 2/12 = € 7.333 + € 333 = € 7.666.

Opletten geblazen

Het gegeven voorbeeld toont aan dat leasers moeten opletten als zij in het jaar van auto wissellen en vanwege het voorkomen van een hoge bijtelling één van de auto’s niet privé gebruiken. Ook als dit met een rittenadministratie bewezen kan worden, onloopt de medewerker de bijtelling niet over beide auto’s. 


Bron: Tips en Advies

Terug