17 maart 2020

Het coronavirus en de gevolgen voor de samenleving

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de samenleving. Mensen werken thuis, kinderen kunnen niet naar school en bepaalde branches zijn zwaar getroffen. Voor iedereen zijn dit onzekere tijden, ook voor de ondernemers onder ons.

Ondernemers met en zonder personeel hebben veel vragen voor nu en de komende maanden. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht, waar je op dit moment als ondernemer gebruik van kan maken. De overheid zal, volgens de toespraak van onze minister-president Rutte, de komende dagen met een extra 'steunpakket' komen voor ondernemers.

 

Werktijdverkorting wanneer mogelijk

Bij minder of geen werk voor personeel, is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een beroep te doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling.

 

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor werktijdverkorting als u minimaal 20% minder werk heeft voor een periode vanaf 2 tot maximaal 24 weken door de gevolgen van het coronavirus. Voor de horeca branche en sportscholen is dit met de algehele sluiting al duidelijk.

Steeds meer landen gaan over op een totale lockdown, wat o.a. gevolgen heeft in deze regio voor bijvoorbeeld de kassenbouwers die in het buitenland actief zijn. Maar ook de ondernemer die de komende weken nog een vol orderportefeuille heeft, zal zich moeten voorbereiden op de gevolgen van het coronavirus.

Een werkgever kan geen arbeidstijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

 

Werktijd verkorting aanvragen

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet eerst een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van SZW. Het is hierbij van belang dat u de juiste gegevens invult. Onze partner Salaris Compleet kan deze aanvraag voor u verzorgen, zodat u de juiste vergunning ontvangt. De vergunning wordt verstrekt voor een periode van maximaal zes weken. Is de situatie na deze zes weken niet gewijzigd, dan kan de werkgever maximaal drie keer verlenging van de vergunning aanvragen (totaal 24 weken).

Met deze vergunning kunt u bij het UWV terecht voor de aanvraag van de werktijdverkorting. Het UWV vergoedt dan achteraf de niet gewerkte uren van uw werknemers aan u, de werkgever, tijdens de vergunningsperiode. Dit zijn dan alleen de uren, waarvoor u een vergunning heeft.
De werkgever is overigens niet altijd verplicht tijdens de uitkeringsperiode een volledig loon uit te betalen. Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of CAO. Laat u hierover dus vooraf goed informeren door uw salarisbureau.

 

Uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers

Onder bepaalde voorwaarden kan aan de belastingdienst een verzoek worden gedaan om uitstel van betaling. Dit kan gaan om de lopende ondernemersbelastingen. De voorwaarde is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft. Uit de verklaring moet blijken wat de aard van het betalingsprobleem is en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Er moet aangetoond worden dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico. Voor de duidelijkheid willen wij meegeven dat uitstel van betaling geen afstel betekent!

Als u deze mogelijkheid wilt onderzoeken neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Als door de huidige omstandigheden u een lagere winst verwacht voor 2020, is het bovendien raadzaam om naar de voorlopige aanslag te kijken en indien nodig deze te verlagen. Ook voor deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Uiteraard hopen wij samen met u op verdere maatregelen, zodat u en uw onderneming door kan blijven draaien in deze uitzonderlijke situatie.

Wij wensen u veel sterkte toe de aankomende tijd! Onze adviseurs staan natuurlijk altijd klaar voor uw vragen en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen n.a.v. het coronavirus.

Terug