16 januari 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Een zo hoog mogelijke investeringsaftrek

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ook nog eens in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Sommige investeringen komen zelfs voor meerdere regelingen tegelijkertijd in aanmerking. 

Wat houdt dat voordeel precies in? 

Met de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunt u nog eens een groot deel van uw investering op een willekeurig moment afschrijven (tot maximaal 75% van het investeringsbedrag). U kunt zo uw fiscale winst op een door u gewenst tijdstip verlagen, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Uiteraard schrijft u in de daaropvolgende jaren minder af. Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet uw investering wel op de Milieulijst 2018 (download) staan. 

Melding maken van de investeringsaftrek voor toepassing

Vaak heeft u naast de MIA en Vamil ook nog eens recht op de KIA. Hoeveel de KIA bedraagt, is in onderstaande tabel uiteengezet. U moet wel melding maken van uw voornemen om de MIA/Vamil toe te passen in uw belastingaangifte. Zowel voor de MIA als de Vamil geldt dat de melding binnen drie maanden (termijn bij aanschafkosten) na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend moet zijn via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf Tot en met Bedraagt de KIA
- €     2.300,- € 0,-
€     2.301,- €   56.642,- 28% van het investeringsbedrag
€   56.642,- € 104.891,- € 15.863,-
€ 104.891,- € 314.673,-

€ 15.863,- verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 104.891,- te boven gaat

€ 314.673,- € 0,-


Wat is uw fiscale voordeel? 
Stel, u schaft in 2018 een bedrijfsmiddel aan voor € 10.000,-. De restwaarde is € 0,-. Het bedrijfsmiddel staat in de Milieulijst 2018 vermeld met code F (36% MIA + 75% Vamil). Om voor de MIA/Vamil in aanmerking te komen, dient de investering per melding minimaal € 2.500,- te bedragen. Naast de MIA mag u de KIA toepassen. Dit is dan uw totale winstaftrek.

KIA 28% van € 10.000,- € 2.800,-
MIA 36% van € 10.000,- € 3.600,-
Vamil 75% van € 10.000,- € 7.500,-
Totale aftrek fiscale winst 2018 € 13.900,-


Bron: Tips & Advies

Terug