13 oktober 2015

Doorwerken AOW'er wordt eenvoudiger

Doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst, zij het bij de huidige of een andere werkgever, wordt vanaf volgend jaar makkelijker voor AOW’ers. Momenteel zijn zij vaak aangewezen op werk via het uitzendbureau of werk als zzp’er. Begin deze maand heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel, welke op 1 januari 2016 in werking zal treden. 

Vanaf dan wordt het eenvoudiger om werknemers die recht hebben op AOW in dienst te nemen. U hoeft 'nog maar' drie maanden loon door te betalen, de opzegtermijn wordt één maand en u mag zes tijdelijke contracten aangaan in vier jaar, voordat er een vast contract ontstaat.

De hoofdpunten van de nieuwe wet zijn:

  • De termijn waarin de werkgever het loon tijdens ziekte moet doorbetalen wordt verkort naar 13 weken.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot één maand.
  • De Wet minimumloon is van toepassing op AOW-gerechtigden. Dit betekent dat zij minimaal het minimumloon moeten ontvangen. Wanneer er een cao is, dient de werknemer volgens de cao te worden beloond.
  • De Wet aanpassing arbeidsduur is niet van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers: deze kunnen dus niet meer vragen om meer uren te mogen werken (minder blijft wel mogelijk).
  • De zogenaamde ‘ketenbepaling’ (maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar) wordt voor AOW-gerechtigde werknemers opgerekt naar zes tijdelijke contracten in vier jaar:

- Voor een AOW-gerechtigde werknemer ontstaat hiermee, na ten hoogste zes contracten of na ten hoogste vier jaar, een contract voor onbepaalde tijd.
- Voor de vaststelling van het aantal contracten of de vier jaar worden alleen contracten in aanmerking genomen die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Op grond van de Wet werk en zekerheid dient een werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen AOW-gerechtigde werknemers als eerste te ontslaan binnen een categorie uitwisselbare functies, voordat andere werknemers voor ontslag in aanmerking komen. 

Tevens is het op grond van deze nieuwe wetgeving mogelijk om, zonder het aanvragen van een ontslagvergunning of ontbinding via de rechter, via een (aangetekende) brief (maar wel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand) het dienstverband op te zeggen, indien de AOW-gerechtigde werknemer al in dienst was voor zijn AOW-leeftijd. De werknemer hoeft niet met dit ontslag in te stemmen.

Bron: Tips & Advies

Terug