17 september 2019

De nieuwe KOR, is dat eigenlijk wel voordelig voor u?

Als uw omzet in 2020 lager dan € 20.000 is, dan kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Kiezen voor de nieuwe KOR is echter niet altijd voordelig. Hoe maakt u een goede keuze?

Voor- en nadelen nieuwe KOR

Wat speelt er?
Als u in aanmerking komt voor de nieuwe KOR, moet u de komende tijd kiezen of u gebruik wilt maken van deze regeling. Voor veel ondernemers zal kiezen voor de nieuwe KOR een aantrekkelijk voordeel zijn. 

Let op: het is echter niet voor iedere ondernemer voordelig om de regeling toe te passen, daarom nu aandacht voor hoe u beslist of u beter wel of niet mee kunt doen. 

Voordelen van de nieuwe KOR 
U hoeft tot een omzet van € 20.000 geen btw af te dragen over uw omzet. Daardoor is uw winst hoger.

  • Geen btw-aangiften meer indienen.
  • Beperkte administratieplicht.

Nadelen van de nieuwe KOR

  • U mag geen btw meer op uw facturen vermelden.
  • U kunt geen btw meer in aftrek brengen.
  • Soms moet u de btw-aftrek op investeringen herzien.
  • Uw keuze geldt voor minimaal drie jaar. 

Afnemers met btw-aftrek

Factuur
Als (de meeste van) uw afnemers de btw op uw facturen terug kunnen vragen, wordt het voor hen duurder om bij u goederen of diensten in te kopen. Dat is alleen niet zo als u uw prijs met het volledige btw-bedrag verlaagt. 

Let op: daar doet u echter uzelf tekort mee, omdat u geen btw op de kosten meer in aftrek kunt brengen. Dat betekent dat ofwel uw winst lager wordt ofwel de kosten voor uw afnemer zullen stijgen. 

Geen btw-aftrek meer

Investeren
Als u kiest om de nieuwe KOR toe te passen, kunt u geen btw meer in aftrek brengen. Zolang u per saldo btw zou moeten afdragen, is dat geen nadeel. Als u echter een flinke investering doet, dan kan de nieuwe KOR nadelig uitpakken.

Tip: bent u van plan om de komende jaren grote investeringen te doen, dan kunt u misschien beter de gewone btw-regels toepassen. Uiteraard hangt dat ook af van de hoogte van uw (verwachte) omzet en de btw op kosten die u normaal gesproken (zonder investeringen) heeft. 

Afgelopen jaren veel geïnvesteerd?
Niet alleen plannen om te investeren kunnen nadelig uitpakken onder de nieuwe KOR, maar ook investeringen die u in het verleden heeft gedaan (of nog voor 1 januari 2020 gaat doen). De nieuwe KOR wordt namelijk als een ‘vrijstelling’ beschouwd. Dat betekent dat de btw-aftrek op investeringen soms moet worden herzien (deels moet worden terugbetaald). 

Investeringen
Voor investeringen in roerende zaken vanaf 2016 geldt dat de herzieningsperiode tenminste tot 2020 doorloopt. Bij de keuze voor de nieuwe KOR moet dan jaarlijks 20% van de btw op de aankoopkosten worden terugbetaald (herzien) aan de Belastingdienst.

Tip: u hoeft geen btw terug te betalen als de jaarlijkse herziening lager dan € 500 is. In de praktijk betekent dat, dat u geen btw hoeft terug te betalen als de investering(en) in roerende zaken vanaf 2016 maximaal € 11.900 bedroegen. Voor investeringen in onroerende zaken geldt hetzelfde, maar dan vanaf 2011. 

Bron: Tips en Advies 

Terug