29 april 2020

Corona update 29 april 2020

De afgelopen weken hebben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen inzake de Corona maatregelen. Dit zullen wij uiteraard ook blijven doen.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van:

  • de genomen (aanvullende) maatregelen door het kabinet;
  • de toevoeging aan de TOZO-regeling;
  • en herinneren wij u nog een keer aan de regeling met betrekking tot het aanvragen van 'bijzonder uitstel van betaling'.

 

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

 

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name de ondernemers, waaronder de ZZP’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Dit zijn de zes nieuwe belastingmaatregelen:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  • Maatregel voor ZZP’ers: versoepeling urencriterium
  • Werkkostenregeling
  • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Via het artikel nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis kunt u per maatregel inhoudelijk lezen wat dit voor u betekent.

 

Toevoeging aan de TOZO Regeling

 

De TOZO in het kort: Binnen deze regeling kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud.

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers (voor een deel) aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Grenswerkers

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling.

AOW-gerechtigden

Voor de zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat zij binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aan kunnen vragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.
Voor het volledige artikel verwijzen u naargrenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan de TOZO regeling’.

 

Bijzonder uitstel van betaling

 

Heeft u de naheffingsaanslag voor uw omzetbelasting en/of loonheffing over het tijdvak februari 2020 ontvangen en u wilt gebruik maken van de regeling bijzonder uitstel van betaling?

Belangrijk is dan dat u de ontvangen naheffingsaanslag per e-mail verstuurd naar belastingdienst@persoonadvies.nl, zodat wij de aanvraag voor u kunnen verzorgen.
Zonder naheffingsaanslag kunnen wij voor u geen uitstel aanvragen.

 

 

Tot dusver onze nieuwsbrief inzake de Corona maatregelen. Wij blijven u op de hoogte houden via onze nieuwsbrief, website en social media berichten.
Heeft u vragen omtrent de maatregelen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze adviseurs. Zij helpen u dan graag verder.

Terug