5 april 2017
Onderwerpen: Nieuws Advies

Brexitprocedure

Ondernemersorganisaties benadrukken dat Nederlandse ondernemers gebaat zijn bij een zorgvuldige Brexit-strategie. Niet alleen zijn miljarden euro's met de handel met de Britten gemoeid, maar ook tenminste 200.000 banen. Qua toegevoegde waarde is het Verenigd Koninkrijk (VK) de tweede exportbestemming voor Nederlandse bedrijven. De Nederlandse belangen zijn daarmee groter dan die van veel andere landen uit de Europese Unie. 

Toegang tot de markt

Ondernemers moeten tijdens het hele proces van uittreding een goede toegang houden tot de Britse markt, inclusief goede overgangsregelingen. Zo moet de schade door de Brexit zoveel mogelijk worden beperkt. MKB-Nederland, VNO-NCW en hun Europese collega-organisaties BusinessEurope en UEAPME zouden graag vasthouden aan een douane-unie. Ook is het essentieel dat de Britten zich op de interne markt aan de EU-regels houden, omdat anders het gelijke speelveld wordt verstoord. ‘We moeten het spel stevig spelen, maar uiteindelijk constructief blijven. Zowel het VK als wij hebben erg veel te verliezen,' aldus de ondernemersorganisaties.

Taskforce Brexit

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben een speciale Taskforce Brexit ingesteld van leden die regelmatig bij elkaar komen met oog op de Nederlandse positie en belangen. Nu al heerst ongerustheid onder ondernemers over het proces en de schade die zij kunnen ondervinden.

Bron: MKB Nederland

Terug