23 augustus 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Belastingdienst publiceert meest gestelde vragen

Toeslagen worden altijd eerst verstrekt als voorschot door de Belastingdienst. Het kan zijn dat de ontvanger achteraf recht op een lagere toeslag blijkt te hebben. Het te veel ontvangen bedrag moet dan worden terugbetaald. Als dat niet tijdig gebeurt, ontstaat een toeslagschuld. De meest gestelde vragen en antwoorden over de manier waarop deze verrekening plaatsvindt, zijn gepubliceerd op het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst. Hieronder vindt u alle vragen en antwoorden. 

Antwoorden van de Belastingdienst 

Wanneer worden toeslagschulden verrekend zonder dat u hierom heeft gevraagd?

Als u niet (op tijd) terugbetaalt of te weinig heeft betaald om een betalingsregeling te starten, mogen wij verrekenen. In eerste instantie wordt er dan verrekend met het voorschot van de zelfde toeslag als waar u een schuld voor heeft.  

Mogen wij een belastingschuld verrekenen met een voorschot van toeslagen?

Nee, voorschotten en nabetalingen van toeslagen mogen wij niet verrekenen met een belastingschuld. Andersom mogen wij wel een toeslagenschuld verrekenen met een teruggave van inkomstenbelastingen of eenmalige nabetalingen van Toeslagen. 

Kan een verrekening ongedaan worden gemaakt als u hier om vraagt?

Ja, verrekeningen die ertoe leiden dat iemand onder de beslagvrije voet komt, kunnen wij op verzoek terugdraaien vanaf de laatste verrekening voor het verzoek. Hierdoor stopt dan de lopende verrekening. 

Met welke toeslagen mogen wij verrekenen?

Vanaf het moment dat de vervaldatum van de terugbetalingstermijn is verstreken kunnen we verrekenen met alle toeslagen en alle uitbetalingen op basis van de inkomstenbelasting, dus niet alleen met een voorschot van dezelfde toeslagsoort. 

Wanneer kijken we naar de beslagvrije voet?

Een verrekening van een schuld met een voorschot huurtoeslag, zorgtoeslag of kind-gebonden budget kan ertoe leiden dat het inkomen van iemand beneden de beslagvrije voet komt. Op zo’n moment kan u een verzoek doen om de beslagvrije voet toe te passen. 

Berekenen wij rente over het bedrag dat nog moet worden terugbetaald? 

Ja. Op dit moment bedraagt de belastingrente 4%. Dit percentage wordt berekend over het totale bedrag dat moet worden terugbetaald nadat de betalingstermijn is vervallen. Dus ook als u in termijnen betaalt of als er wordt verrekend, moet u rente betalen. 

Wat gebeurt er als een persoonlijke betalingsregeling is afgesproken, maar u moet nog schuld betalen?

Voor iedere (nieuwe) schuld na de afgesproken betalingsregeling moet u opnieuw een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. Een betalingsregeling wordt afgesproken per terugvordering, maar bij meerdere regelingen is het mogelijk via de Belastingtelefoon een betaalplan aan te vragen.

Bron: Belastingdienst

Terug