18 augustus 2015

AOW'er in dienst aantrekkelijker voor werkgevers

Doorwerken na pensionering wordt in Nederland steeds meer gemeengoed. Niet uit financiële noodzaak, maar omdat het voor werkgevers aantrekkelijk is om deze ervaren en gemotiveerde werknemers binnen te halen of te houden. Het is al gunstig om een AOW'er in dienst te nemen. Als de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd zal ingaan, zijn er voor werkgevers nog meer voordelen:

  • Geen transitievergoeding voor AOW'ers.
  • Maximaal 13 weken doorbetalen bij ziekte.
  • Geen ontslagvergunning nodig.

De Tweede Kamer heeft al in maart ingestemd met de nieuwe Wet, de Eerst Kamer moet er nog over stemmen. Mogelijk inwerkingtreding is 1 januari 2016 en voor sommige onderdelen per 1 juli 2016.

 

Zonder werk geen vakantiegevoel

Aan doorwerken na je pensionering kleeft bij velen nogal eens het Amerikaanse beeld van werknemers die uit financiële noodzaak bij de kassa van de supermarkt de boodschappen inpakken voor klanten. In Nederland, met zijn AOW-voorziening en zijn pensioenuitkeringen, is dat doorgaans niet nodig. Motieven die je nu vaak hoort en leest van werklustige ouderen zijn het gevoel 'er nog bij te horen' en 'zonder werk geen vakantiegevoel'. Dat hoeft niet per se in loondienst. De arbeidsmarkt telt nu zo’n 200.000 werkenden van 65 jaar en ouder, dit is 5 procent van de AOW’ers. Een zesde heeft nog een vaste baan, de rest is zelfstandig of heeft een tijdelijk contract.

 

Doorwerknemer

Dat gepensioneerde werknemers duur zouden zijn, klopt niet. Ook doorwerknemers zijn een financieel aantrekkelijke doelgroep. Dit komt mede doordat er voor 65-plussers die doorwerken na hun pensioen geen premie voor de werknemersverzekering meer betaald hoeft te worden; door zowel de werkgever als werknemer. Daarnaast hoeft de werknemer geen AOW-premie meer te betalen en de werkgever geen WW-premie meer af te dragen. Dit drukt de kosten om een doorwerknemer in dienst te nemen flink.

Daar zijn met de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) al extra voordelen bijgekomen die het voor werkgevers makkelijker maken om AOW’ers na hun 65ste te laten doorwerken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ze “drempelverlagend voor werkgevers en werknemers.”

 

Te aantrekkelijk

Punt van zorg bij de politiek is nu zelfs of gepensioneerden niet te aantrekkelijk worden voor werkgevers. Tijdens de behandeling door de commissie van de Eerste Kamer zijn hierover door verschillende partijen vragen gesteld. Het CDA wijst er bijvoorbeeld op dat de arbeidsparticipatie van AOW-gerechtigden de afgelopen tien jaar al is verdubbeld! Minister Asscher van Sociale Zaken: “Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de werkgelegenheidseffecten van dit wetsvoorstel doorgerekend en komt daarbij tot de conclusie dat dit wetsvoorstel zeker op de langere termijn niet tot verdringing leidt van nog niet AOW-gerechtigden. Wel verwacht het CPB dat dit wetsvoorstel een positief effect heeft op het aantal werkenden na de AOW-gerechtigde leeftijd. Op de korte termijn kan er hierdoor sprake zijn van enige verdringing.”

Bron: bc.nl

Terug