23 juli 2020

Voorlopig bijzonder uitstel van betaling

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u op de hoogte gehouden over onder andere ‘bijzonder uitstel van betaling’. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verlenging van deze regeling en over het UBO-register, welke, zoals het er nu voorstaat, vanaf 27 september 2020 opengesteld zal worden.

 

Nieuws over ‘Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis’

Wanneer u tijdens de coronacrisis uitstel van betaling heeft aangevraagd voor 3 maanden en deze is voorbij, dan heeft u hierover een brief ontvangen van de Belastingdienst. In deze brief geeft de Belastingdienst aan dat u het bijzonder uitstel van betaling kunt verlengen. 

Echter staat dit in de brief van de Belastingdienst onduidelijk geformuleerd, waardoor u als ondernemer kunt denken dat de uitgestelde betaling van de belasting in één keer terugbetaald dient te worden. Hierbij willen wij informeren dat dit niet het geval is.

Het kabinet heeft kenbaar gemaakt de ondernemers zo mogelijk te willen helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk hierin. Dit wordt deze zomer uitgewerkt. Tot dat moment hoeft u als ondernemer dus nog niet terug te betalen. 

De verlening van het bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle belastingaanslagen waarvoor er eerder uitstel van betaling is aangevraagd en verkregen. Als uw administratie adviseur kunnen wij voor u langer bijzonder uitstel aanvragen, wanneer de 3 maanden verstreken zijn. 

Wanneer u wel de mogelijkheid heeft om (eerder) te betalen, adviseren wij u dit wel te doen.

Het feit blijft dat het uitstel is en geen afstel

Meer informatie kunt u teruglezen op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel

 

 

UBO-register gaat op 27 september 2020 open

Bron: Rijksoverheid

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een organisatie zoals een onderneming, stichting of vereniging.

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

  • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
  • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
  • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Meer informatie over het UBO-register kunt u teruglezen op:

Begin september zullen wij als uw administratie adviseur meer vertellen over het UBO-register. Heeft u voor die tijd al vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 0174-414621 of via info@persoonadvies.nl.

Terug