1 september 2020

Verlenging van de coronaregelingen na 1 oktober 2020

Dat het coronavirus een grote impact heeft op de economie en de banen is geen verrassing. Het kabinet gaf vorige week ook aan dat de economische recessie voorlopig nog niet voorbij is en de diverse lopende steunmaatregelen vanaf 1 oktober 2020 zal verlengen. 

1.      NOW (tegemoetkoming loonkosten)

 1. De NOW regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd en in driemaands periode geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentage in stapjes te laten dalen. Met de verlening van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. 

  Lees hier alle voorwaarden en aanpassingen op de NOW

2.     Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

 1. De Tozo wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021 en kijkt daarnaast ook beperkt naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. 

  Lees hier alle voorwaarden en aanpassingen op de Tozo


 3.     TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

 1. De belastingvrije TVL wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

  Lees hier alle voorwaarden en aanpassingen op de TVL
   

4.     Belastingmaatregelen

 1. Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

  Lees hier meer over de belastingmaatregelen
   

5.     Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

  Lees hier alle voorwaarden en aanpassingen over de

Naast alle verlengde steunmaatregelen zal het kabinet ook nieuwe- en aanvullende maatregelenen nemen.

 1. Nieuwe maatregelen worden er genomen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei.
 2. Wordt er door het kabinet 150 miljoen beschikbaar gesteld om het fondsvermogen ROM’s extra aan te vullen.
 3. Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Daarnaast zal er ook meer geld vrij komen voor om- en bijscholing.

Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie over de verlengde steunmaatregelen dan kunt u kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Op de website van de kamer van koophandel kvk.nl/corona kunt u als ondernemer ook terecht voor meer vragen.

Voor welke maatregel kunt u als ondernemers terecht voor (aan)vragen?

 • De kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. 
 • De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV 
 • Ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. 

Heeft u vragen over de belastingmaatregelen dan kunt u hiervoor terecht bij één van onze adviseurs en natuurlijk kunt ook voor vragen over de hierboven geschreven  maatregelen bij ons terecht. 

Terug