26 januari 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Representatie versus relatiegeschenk?

De feestmaanden worden bij uitstek gebruikt voor het verstrekken van een leuk geschenk of het feestelijk onthalen van uw afnemers met een nieuwjaarsborrel. Relatiegeschenken en representatiekosten worden weliswaar vanuit zakelijk oogpunt gemaakt, maar zijn toch slechts beperkt aftrekbaar. 

Wat zijn representatiekosten?

Representatiekosten zijn onder andere zakelijke feestjes en andere aardigheden om met uw zakenrelaties wat te vieren. Ze zijn voor de IB-ondernemer, dus ook die in de Vof, slechts voor 80% aftrekbaar. Het zijn namelijk ‘gemengde kosten’. Heeft u veel van dergelijke kosten, dan kunt u kiezen een vast bedrag van € 4.500,- niet van de winst af te trekken. Dit is echter pas aantrekkelijk als u meer dan € 22.500,- aan gemengde kosten heeft.

Belasting is voor de ontvanger

Ook relatiegeschenken vallen onder het begrip ‘representatiekosten’ en zijn dus maar beperkt aftrekbaar. De ontvanger moet in beginsel de belasting erover betalen. U kunt dit in sommige gevallen voorkomen, door de belasting via de eindheffing voor uw eigen rekening te nemen.

Voor sommige verstrekkingen kunt u gebruikmaken van een specifieke regeling die voorkomt dat de ontvanger belast wordt. De regeling is van toepassing als u de verstrekking aan een derde geeft, tegelijkertijd met het geven van dezelfde verstrekking aan uw werknemers en voor dezelfde gelegenheid. 

Belasting voor schenker via eindheffing

Zoals uit het bovenstaande volgt, zal de regeling met name kunnen worden toegepast voor duurdere verstrekkingen, zoals relatiegeschenken die u bijvoorbeeld met kerst gaf of bij een jubileum aan uw personeel, maar ook aan uw betere relaties verstrekt. De regeling komt erop neer dat u de belasting voor uw rekening neemt via een eindheffing. Deze bedraagt 45% voor geschenken tot € 136,-. Voor duurdere verstrekkingen bedraagt de eindheffing 75%.

U kunt de regeling alleen toepassen als u de ontvanger van de verstrekking informeert dat u de eindheffing betaalt. Het is voldoende als u dit opneemt in uw algemene voorwaarden. U moet wel vastleggen wie de ontvanger is. Deze optie pakt voor u wat duurder uit, dus zult u die alleen toepassen als u wilt voorkomen dat uw relaties belast worden voor uw goedbedoelde verstrekking. 

Bron: Tips & Advies

Terug