23 september 2021

Prinsjesdag 2021 – wat kunnen we verwachten?

21 september 2021 – vorig jaar schreven we over een historische Prinsjesdag in het kader van alle maatregelen rondom Covid-19. Ook dit jaar is weer een andere Prinsjesdag dan anders. Door de demissionaire status van het kabinet worden in deze begroting geen grote nieuwe wijzigingen aangekondigd. Het is straks aan de nieuwe regering om een eigen regeringsplan te schrijven met daarin, naast aandacht voor de grote thema’s zoals de woning- en arbeidsmarkt en het klimaat, ook te komen met andere economische plannen. 

We hebben voor u uit het huidige pakket Belastingplan 2022 een aantal punten gehaald, welke voor nu alvast goed zijn om te weten. 

Tarief inkomstenbelasting 

Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37,07%  (2021 37,10%). Het tarief van AOW-ers gaat naar 19,17% (2021 19,20%). Het tarief in de tweede schijf verandert niet en blijft 49,5%. De grens wordt opgerekt naar €69.398,- (2021 €68.508,-).

Tarief vennootschapsbelasting

Het toptarief verandert niet, deze blijft 25% tot een belastbaar bedrag van €395.000,- (2021 €245.000,-). Dat betekent dat het opstaptarief van 15% wordt opgerekt met een bedrag van €150.000,- tot een belastbaar bedrag van €395.000,-. 

Aftrekposten

De aftrekposten (denk aan hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrek, ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling) zijn maximaal aftrekbaar tegen 40% (2021 43%).

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt naar €6.310,- (2021 €6.670,-).

Inkomen uit sparen en beleggingen

Het tarief in box 3 blijft ongewijzigd. Het heffingsvrije vermogen in box 3 neemt toe tot €50.650,- per persoon (2021 €50.000,-). 

Bijtelling auto

Het tarief blijft 22%. Voor emissievrije personenauto’s wordt de korting op de bijtelling verlaagd naar 6% (2021 10%). Deze korting geldt alleen tot een cataloguswaarde van €35.000,- (2021 €40.000,-) en wordt in 2023 verder verlaagd naar €30.000,-. Het kabinet hoopt hiermee meer aanbod in goedkopere emissievrije personenauto’s te creëren. 

Werkkostenregeling

De verruiming van de vrije ruimte wordt geschrapt. Dat betekent dat de vrije ruimte tot een loonsom van €400.000,- 1,7% wordt (2021 3%) en boven een loonsom van €400.000,- 1,18%. 

Fiscale coronamaatregelen

In het Belastingplan 2022 zijn verder geen nieuwe fiscale coronamaatregelen opgenomen. De huidige maatregelen worden afgebouwd per 1 oktober 2021.

Bronnen:

Deloitte-belastingplan 2022

Register Belastingadviseurs-het pakket belastingplan 2022

Rijksoverheid- Belastingplan 2022

 

Terug